07/02/2019 12:14

Εντοπισμός ευκαιριών ριζικής ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων με τη χρήση του ENERFUND

Οι δυνατότητες του εργαλείου ENERFUND παρουσιάστηκαν τον Ιανουάριο του 2019 σε συνέδριο στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της ευρείας συζήτησης με κύριο θέμα τα ενεργειακά δεδομένα στην Ευρώπη.

Ανακοίνωση από το Cyprus Energy Agency αναφέρει ότι το εργαλείο ENERFUND στοχεύει στην κινητοποίηση επενδύσεων ριζικής ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων στην Ευρώπη. Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρέχει χρήσιμες και επικαιροποιημένες πληροφορίες σε ενδιαφερόμενους φορείς (όπως χρηματοδοτικούς φορείς, τοπικές αρχές και πάροχους Ενεργειακών Υπηρεσιών), που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος στην Ευρώπη.

Το δωρεάν εργαλείο ENERFUND περιλαμβάνει δεδομένα κτιρίων και κτιριακών μονάδων από 13 χώρες της Ευρώπης και προσφέρει τη δυνατότητα σύγκρισής τους μέσω της βαθμολογίας ENERFUND. Η βαθμολογία κυμαίνεται από το 0 (καμία προοπτική ενεργειακής αναβάθμισης) μέχρι το 100 (ιδανικό κτίριο για ενεργειακή αναβάθμιση) και είναι το αποτέλεσμα μιας εξίσωσης που χρησιμοποιεί επιλεγμένες παραμέτρους, καθοριστικές για τη λήψη απόφασης ενεργειακής αναβάθμισης σε ένα κτίριο.

Το διαδικτυακό εργαλείο διατίθεται από τον Ιανουάριο του 2018 και από τότε αναβαθμίζεται συνεχώς, παρέχοντας στον χρήστη περισσότερες επιλογές και δυνατότητες, καθώς επίσης και περισσότερα δεδομένα για τα κτίρια. Παρέχει πληροφορίες για κτίρια στις εξής χώρες: Βουλγαρία, Κύπρος, Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Συνολικά έχουν ενσωματωθεί στο εργαλείο 73 εκατομμύρια δεδομένα κτιρίων από 8 εκατομμύρια Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, ενώ για κάθε κτίριο καθορίζεται η ακριβής του τοποθεσία και προβάλλεται στον χάρτη με μια κουκκίδα με χρώμα που αντιστοιχεί στην ενεργειακή του κλάση. Το εργαλείο φιλοδοξεί να προσφέρει σύντομα περισσότερα δεδομένα και δυνατότητες.

Οι δυνατότητες του εργαλείου παρουσιάστηκαν τον Ιανουάριο του 2019, σε συνέδριο στις Βρυξέλλες με τίτλο “New technologies and open data levers to achieve climate and energy goals” Η παρουσίαση αυτή ήταν ένα μέρος από μια ευρεία συζήτηση με κύριο θέμα τα ενεργειακά δεδομένα στην Ευρώπη, στην οποία συμμετείχαν και οργανισμοί από άλλα σχετικά έργα, ενώ περιλάμβανε ομιλητές από διάφορους φορείς (Climate KIC, DG Energy, Energy Web Foundation, κ.α). Όλες οι παρουσιάσεις του συνεδρίου είναι διαθέσιμες στον πιο κάτω σύνδεσμο της ιστοσελίδας ENERFUND:

ENERFUND final conference: New technologies and open data levers to achieve climate and energy goals

Για περιήγηση στο εργαλείο επισκεφθείτε τον σύνδεσμο http://app.enerfund.eu/ ενώ στο κανάλι YouTube διατίθενται βίντεο επεξήγησης της χρήσης του:
Why you should use ENERFUND: https://www.youtube.com/watch?v=_XViB-k6mtg
How to use ENERFUND: https://www.youtube.com/watch?v=VloZg890Ml8

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το info@enerfund.eu και για τα τελευταία νέα επισκεφτείτε τον σύνδεσμο http://enerfund.eu/

ΚΥΠΕ

Tags:
Cheap Website Traffic