28/01/2019

Πρόσβαση σε λογαριασμούς του εξωτερικού, μέσω της 1bank

Σε 8 αγγλικές τράπεζες

Ο πελάτης της Τράπεζας Κύπρου αποκτά πλέον εύκολη και άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς που διατηρεί σε τράπεζες εκτός Κύπρου, μέσω της εφαρμογής 1bank.

Το νέο σύγχρονο Mobile Banking App πρωτοπορεί και πάλι, παρέχοντας στους πελάτες τη σημαντική αυτή διευκόλυνση η οποία σχετίζεται άμεσα με τη νέα πραγματικότητα στο Digital Banking. Πρόκειται για ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας Κύπρου, που προσαρμόζεται αξιοποιώντας την τεχνολογία και τις τεχνολογίες αιχμής.

Το 1bank αναδεικνύοντας τη δυναμική του σε σχέση με το μέλλον του Digital Banking και εναρμονιζόμενο πλήρως με τη δεύτερη οδηγία σχετικά με τις  πληρωμές PSD2, καθώς και άλλες κανονιστικές οδηγίες που αφορούν τις δυνατότητες προσαρμογής των τραπεζών σε στρατηγικές πολιτικές στην καινοτομία και τις τεχνολογίες αιχμής, υιοθετεί πλήρως και θέτει σε εφαρμογή τη φιλοσοφία της χρήσης Open Platforms.

 

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό;

Ότι οι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου, πέραν των υφιστάμενων προσωπικών και εξουσιοδοτημένων λογαριασμών  τους, που διαχειρίζονται μέσω του Internet & Mobile Banking της 1bank, έχουν πλέον τη δυνατότητα να συνδέονται στη συνδρομή τους με ασφάλεια και άνεση, με λογαριασμούς που διατηρούν σε αγγλικές τράπεζες όπως η Lloyds Bank, Halifax και Bank of Scotland, η Natwest, η RBS, η HSBC, η First Direct και η M&S Bank. Την ίδια ώρα η Τράπεζα Κύπρου θα συνεχίσει να προσθέτει και άλλους τραπεζικούς οργανισμούς.

Μέσω του 1bank οι ιδιώτες, ή οι εταιρικοί συνδρομητές, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται για τα υπόλοιπα των λογαριασμών τους, να λαμβάνουν πληροφορίες για τους λογαριασμούς τους, το ιστορικό των κινήσεων τους και άλλες  λεπτομέρειες που αφορούν συναλλαγές τους. Μόνη προϋπόθεση για την επίτευξη της απλής, πλην ιδιαίτερα σημαντικής παροχής, είναι όπως οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο On line Banking της Τράπεζας που επιθυμούν να συνδέσουν τους λογαριασμούς τους.

Πρόκειται βασικά για τη συνέχεια της εφαρμογής της PSD2. Μια οδηγία με την  οποία καθορίστηκε  το κοινό νομικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές κατά την πραγματοποίηση των πληρωμών  τους εντός του  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ουσιαστικά όμως η PSD2 και η Ανοικτή Τραπεζική (Open Banking), αφορούν  πολύ περισσότερα από την ανάπτυξη της αγοράς στις δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου και τη χρήση των πληρωμών μέσω του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας. Είναι βήματα μπροστά στις αλλαγές που διευκολύνουν τις πληρωμές μέσω διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων και στηρίζουν τους πελάτες στην απόφασή τους να  διαχειρίζονται οι ίδιοι τους λογαριασμούς τους και κυρίως να προβαίνουν σε συγκρίσεις προσφορών, για χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Η Τράπεζα Κύπρου κινείται πλέον αποφασιστικά προς την εξέλιξη με στόχο την API Economy. Υιοθετώντας από πέρσι το Open Banking έθεσε στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μερών τη λειτουργικότητα των συστημάτων της, σε μορφή Application Programming Interfaces (APIs) με ασφαλή τρόπο. Στη συνέχεια πρόσφερε το SandBox Developers portal (sandbox.bankofcyprus.com), το οποίο παρέχει τη δυνατότητα σε προγραμματιστές και άλλους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν και να δοκιμάσουν ελεύθερα τη λειτουργικότητα των APIs.

Share this:
Tags: