17/01/2019 19:16

ΥΠΕΣ: Με καθοδήγηση από Νομική Υπηρεσία η ανάκτηση του τεμαχίου στο «Κτήμα Μακένζυ»

Με διαβούλευση και καθοδήγηση από τη Νομική Υπηρεσία το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σήμερα σε ανάκτηση του τεμαχίου, όπου λειτουργεί η αίθουσα δεξιώσεων «Κτήμα Μακένζυ».

Σε δελτίο Τύπου το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρεται στη σημερινή «διαδικασία ανάκτησης από τον Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών, του τεμαχίου 55 στην Ενορία Σκάλα του Δήμου Λάρνακας, επί της οποίας ανεγέρθηκε και λειτουργεί υποστατικό/ αίθουσα εκδηλώσεων υπό την ονομασία Μ.Α. Κτήμα Μακένζυ Λτδ» και σημειώνει πως το συγκεκριμένο «τεμάχιο τέθηκε υπό τη διαχείριση του Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών, μετά την τουρκική εισβολή του 1974 και εκμισθώθηκε, στη βάση της σχετικής πολιτικής και των σχετικών κανονισμών που εφαρμόζονται για τη διαχείριση τ/κ περιουσιών, σε Ε/κ πρόσφυγες, για σκοπούς επαγγελματικής δραστηριοποίησης».

Προστίθεται ότι «η διαχείριση της περιουσίας από τον Κηδεμόνα, αμφισβητήθηκε από τους ιδιοκτήτες της, οι οποίοι προσέφυγαν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, ζητώντας την άμεση απόδοση της περιουσίας τους. Με τις αποφάσεις και τα διατάγματα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας ως προς τις Αγωγές σχετικά με την ακίνητη περιουσία, κρίθηκε ότι οι ενάγοντες είναι οι μόνοι που δικαιούνται σε κατοχή της περιουσίας αυτής».

Ως εκ τούτου, σημειώνεται «ο Κηδεμόνας Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών κλήθηκε να παραδώσει στους ενάγοντες την περιουσία αυτή κενή και ελεύθερη κατοχής, εμποδίζοντας τον Κηδεμόνα και οποιουσδήποτε τρίτους από του να κατέχουν, εισέρχονται, χρησιμοποιούν ή επεμβαίνουν με οποιονδήποτε τρόπο επί του ακίνητου. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας βάσισε τις δύο αποφάσεις του στη σχετική νομολογία, που αφορά άτομα τα οποία δεν είχαν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο πέντε χρόνια προ της Εφαρμογής της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης της Δημοκρατίας, δηλαδή από το 1955 και μετά και δεν απέκτησαν ποτέ την κυπριακή υπηκοότητα».

Στο δελτίο Τύπου του ΥΠΕΣ αναφέρεται επίσης ότι λόγω της μη εκτέλεσης των σχετικών «δικαστικών αποφάσεων, οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών των εν λόγω περιουσιών, προσέφυγαν εκ νέου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας για παρακοή εκτέλεσης διατάγματος, η εκδίκαση της οποίας, βρίσκεται στο τελικό στάδιο».

Αναφορικά με τις ενέργειες του Υπουργείου Εσωτερικών για συμμόρφωση με τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις, σημειώνεται πως «το Υπουργείο, με επιστολές του ημερομηνίας 19.7.2018, ενημέρωσε τον μισθωτή (Κτήμα Μακένζυ Λτδ) για τις σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου καθώς και ότι με βάση τον όρο 7 γ) της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ του Κηδεμόνα και του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΝΖΥ, αυτή τερματίζεται αυτόματα, στην περίπτωση που το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Μισθίου αλλάξει και παύει να βρίσκεται υπό την Κηδεμονία του Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών».

Επιπρόσθετα «το Υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους μισθωτές όπως εκκενώσουν τον συγκεκριμένο χώρο και να τον παραδώσουν ελεύθερο κατοχής εντός 30 ημερών από την προαναφερόμενη ημερομηνία. Νέα επιστολή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών, ημερομηνίας 15.10.2018 επιδόθηκε στους μισθωτές, με την οποία καλούνταν μέχρι τις 22.10.2018, να συμμορφωθούν».

Υπό το φως των εξελίξεων σημειώνεται στο δελτίο Τύπου, «το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά από ενδελεχή διαβούλευση και καθοδήγηση από τη Νομική Υπηρεσία, προχώρησε στην ανάκτηση του εν λόγω τεμαχίου, ώστε να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση και σεβασμός προς τις αποφάσεις του Επαρχιακού Δικαστηρίου».

Tags: