Λάρνακα – Καθηλωμένα τα μαθητικά λεωφορεία

Λάρνακα – Καθηλωμένα τα μαθητικά λεωφορεία

Η εταιρία Λεωφορεία Λάρνακας Ζήνωνας ανακοίνωσε ότι λόγω εκτάκτων συνθηκών και όπως αυτές έχουν προκύψει , κάποια Μαθητικά Δρομολόγια δεν θα μπορέσουν να εκτελεστούν σήμερα, Δευτέρα 7/1/2019.

Μάλιστα αναγράφουν ότι καταβάλλουν όλες τις απαραίτητες προσπάθειες και ενέργειες ώστε να διορθώσουν το πρόβλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για στάση εργασίας.

Συγκεκριμένα τα δρομολόγια που δεν θα εκτελεστούν είναι τα ακόλουθα:

· Από Οδού – Μελίνη – Ορά – Κάτω Δρυ προς Γυμνάσιο Λευκάρων

· Από Αγίους Βαβατσιανιάς προς Ορά

· Από Αγίους Βαβατσινιάς – Ορά – Χοιροκοιτία προς Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Χοιροκοιτίας

· Από Τόχνη – Χοιροκοιτία – Σκαρίνου προς Γυμνάσιο Λευκάρων

· Από Χοιροκοιτία – Σκαρίνου προς Γυμνάσιο Λευκάρων

· Από Μαρώνι – Ψεματισμένο- Χοιροκοιτία – Σκαρίνου προς Γυμνάσιο Λευκάρων

· Από Πεντάσχοινο – Αγιο Θεόδωρο – Σκαρίνου προς Γυμνάσιο Λευκάρων

· Από Κοφίνου – Σκαρίνου προς Γυμνάσιο- Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Λευκάρων

· Από Πολιτικό Ασυλο – Σκαρίνου προς Γυμνάσιο Λευκάρων

· Από Αλαμινό – Μαζωτό προς Γυμνάσιο Κιτίου

· Από Αγγλισίδες – Αλεθρικό προς Γυμνάσιο – Λύκειο Βεργίνας – Τεχνική Σχολή Λάρνακας

· Από Αλεθρικό προς Γυμνάσιο – Λύκειο Βεργίνας

· Από Αλεθρικό προς Δημοτικό – Νηπιαγωγείο Αλεθρικού

· Από Κιβισίλι – Αλεθρικό προς Δημοτικό – Νηπιαγωγείο Αλεθρικού

· Από Μοσφιλωτή- Ψευδάς – Αγία Αννα προς Γυμνάσιο – Λύκειο Βεργίνας και Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου

· Από Μαρί – Ζύγι προς Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Ζυγίου

· Από Αλαμινός – Μαζωτός προς Δημοτικό – Νηπιαγωγείο Μαζωτού

· Από Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού προς Συνοικισμούς Αγίων Αναργύρων – Λιβάδια

· Από Τερσεφάνου – Παναγία Αγγελόκτιστη – Πλατεία Κιτίου – Αγιος Κυριάκος – Λύκειο Μακαρίου – Αθλητικό Λύκειο προς Μουσικό Σχολείο

· Από Αθλητικό Σχολείο – Λύκειο Μακαρίου – Αγιος Κυριάκος – Κίτι – Παναγία Αγγελόκτιστη προς Τερσεφάνου

· Από Τερσεφάνου – Μενεού – Δρομολαξιά – Τεχνική Αγίου Λαζάρου – Παγκύπριο Λύκειο προς Τεχνική Σχολή Λάρνακας

· Από Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου – Δρομολαξιά – Μενεού – Κίτι προς Περβόλια

· Από Φάρο – Περβόλια προς Λύκειο Μακαρίου

· Από Τερσεφάνου προς Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου

· Από Περβόλια προς Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου

· Από Πύλα – Ορόκλινη – Σταδίου – Αγίου Σάββα – Γυμνάσιο Λιβαδιών προς Λύκειο Λιβαδιών

· Από Γυμνάσιο – Λύκειο Λιβαδιών – Σταδίου – Ορόκλινη προς Πύλα

· Από Γυμνάσιο – Λύκειο Λιβαδιών – Σταδίου προς Ορόκλινη

· Από Τρούλλοι – Κελιά προς Γυμνάσιο – Λύκειο Λιβαδιών

· Από Λύκειο Λιβαδιών – Τεχνική Λάρνακας – Μουσικό Λύκειο – Αθλητικό Γυμνάσιο – Αθλητικό Λύκειο προς ΓΣΖ

· Από Πύλα – Ορόκλινη – Λιβάδια – Παλαιό Νοσοκομείο προς Τεχνική Αγίου Λαζάρου

· Από Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου – Παλαιό Νοσοκομείο – Λιβάδια – Ορόκλινη προς Πύλα

· Από Σταθμό Κοφίνου – Μεννόγεια – Αγγλισίδες – Αλεθρικό προς περιοχή Ριζοελιάς

Πηγή: ΡΙΚ