04/01/2019 14:02

Θα συνεχίσουν να ιδιωτεύουν οι ιδιώτες γιατροί, δηλώνει η Ένωση Ιδιωτών Ιατρών

Η Ένωση Ιδιωτών Ιατρών Κύπρου με ανακοίνωση που εξέδωσε αναφερόμενη στην εφαρμογή του ΓεΣΥ δηλώνει ότι ο ιδιωτικός τομέας θα συνεχίσει να λειτουργεί  όπως λειτουργούσε εδώ και πολλά χρόνια  σε υψηλό επίπεδο,  με στόχο την περαιτέρω  αναβάθμιση της προσφοράς  υπηρεσιών  προς τους ασθενείς, βασιζόμενος στις αρχές της σύγχρονης ιατρικής.

Η Ένωση προσθέτει ότι ο στόχος της είναι η δυναμική εκπροσώπηση των ιδιωτών ιατρών και η ανάπτυξη συνεργασίας με  ασφαλιστικές εταιρείες, οργανισμούς και ιδιωτικά νοσηλευτήρια “έτσι που να συμβάλουμε στη διατήρηση  των σχεδίων ασφάλισης υγείας των πολιτών”.

Αναφέρει ακόμα ότι το σημαντικότερο από όλα  είναι οι πολίτες να έχουν ασφάλεια υγείας και επιπρόσθετες επιλογές  για να μην μείνουν εκτεθειμένοι και εγκλωβισμένοι σε ανεπαρκείς  σχεδιασμούς που έγιναν βασιζόμενοι σε πολιτικοοικονομικά κριτήρια.

Η ‘Ενωση αναφέρει ακόμα ότι από τη στιγμή της ίδρυσής της έθεσε ως πρωταρχικό της στόχο την δημιουργία ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας μας, με στόχο να είναι και λειτουργικό και βιώσιμο. Διατυπώνει τη θέση ότι κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό αν λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κύπρου που σχετίζονται με τον τρόπο που λειτουργούν τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας της υγείας.

Tags: