20/12/2018 12:37

Καταγγελία Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά του Γενικού Ελεγκτή

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου  καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της ότι ο Γενικός Ελεγκτής δεν εφοδίασε το γραφείο της με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως είχε εκ του Νόμου υποχρέωση, ώστε προχωρήσει σε διερεύνηση συγκεκριμένης υπόθεσης. Για το σκοπό αυτό προχώρησε σε καταγγελία στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας από φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με ισχυρισμούς του οποίου προσωπικά του δεδομένα είχαν αποσπαστεί παράνομα και κοινολογηθεί μέσω πράξεων και /ή παραλείψεων του Γενικού Ελεγκτή, ζήτησε από την Ελεγκτική Υπηρεσία πληροφορίες που θα συνέδραμαν στη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Κατά τη διερεύνηση της καταγγελίας η Ελεγκτική Υπηρεσία μέσω του επικεφαλής της, Γενικού Ελεγκτή, δεν με εφοδίασε με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως είχε εκ του Νόμου υποχρέωση, ώστε να μπορέσω απρόσκοπτα και αδιάλειπτα να προχωρήσω στη διερεύνηση της υπόθεσης», αναφέρει.

Καθηκόντως, προστίθεται, «και εφόσον δεν κατέστη δυνατή η συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών ώστε να είμαι σε θέση να προχωρήσω στη διερεύνηση της υπόθεσης και να αποδώσω τυχόν ευθύνες εκεί και όπου προβλέπεται νομοθετικά, ενήργησα όπως προβλέπει το γράμμα της οικείας νομοθεσίας, ήτοι μέσω καταγγελίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στο Γενικό Εισαγγελέα για ενδεχόμενη διάπραξη συγκεκριμένων ποινικών αδικημάτων».

«Το πρόσταγμα που έχω καθώς και οι εξουσίες (συμβουλευτικές διερευνητικές, διορθωτικές, κυρωτικές και αδειοδοτικές) της Αρχής που εκπροσωπώ με βάση το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και τον εθνικό Νόμο που συμπληρώνει τον Κανονισμό δεν παρέχουν τη δυνατότητα διάκρισης και /ή διαφοροποίησης στον τρόπο διερεύνησης και εξέτασης καταγγελιών ή πρακτικών καθ’υπέρβαση της νομοθεσίας μεταξύ Οργανισμών του Ιδιωτικού Τομέα και Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα», αναφέρεται.

Τονίζεται επίσης ότι υπέρτερο καθήκον και προτεραιότητα της Αρχής είναι η ίση μεταχείριση και αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων υπεύθυνων επεξεργασίας ανεξαρτήτως νομικής φύσης τους.

Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει, θα πρέπει να αφήνονται οι Αρχές να προβαίνουν σε όλες τις προβλεπόμενες εκ των Νόμων νενομισμένες εξουσίες και αρμοδιότητές τους απρόσκοπτα, αντικειμενικά και αμερόληπτα.

Η Επίτροπος αναφέρει επίσης ότι «προσωπικές επιθέσεις και αναφορές είναι ατυχείς και άστοχες και δεν συμβάλλουν στην απρόσκοπτη λειτουργία ενός ευνομούμενου κράτους ούτε προωθούν τη νόμιμη και θεμιτή λειτουργία των ανεξάρτητων αξιωματούχων και των θεσμών που αυτοί εκπροσωπούν».

Tags: