20/12/2018 15:37

Επικίνδυνα παιχνίδια εντόπισε στην αγορά η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Δεκάδες παιχνίδια τα οποία κρίθηκαν ως επικίνδυνα ή ότι δεν πληρούσαν τις πρόνοιες της νομοθεσίας, εντοπίστηκαν από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στο πλαίσιο εκστρατείας ελέγχου και ενημέρωσης για τα παιδικά παιχνίδια, που πραγματοποίησε την περίοδο 19/11 – 14/12, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων.

Η εκστρατεία κάλυψε παγκύπρια 119 καταστήματα πώλησης παιχνιδιών, στα οποία πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι με σκοπό τον εντοπισμό μη συμμορφούμενων και επικίνδυνων παιχνιδιών και τη λήψη των ανάλογων μέτρων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε δεκαπέντε περιπτώσεις εντοπίστηκαν παιχνίδια τα οποία κρίθηκαν επικίνδυνα ή μη συμμορφούμενα και αποσύρθηκαν από την αγορά και σε 21 περιπτώσεις εντοπίστηκαν παιχνίδια τα οποία δεν πληρούσαν τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και ως εκ τούτου δόθηκαν γραπτές οδηγίες για διορθωτικές ενέργειες. Περαιτέρω, σε άλλες 29 περιπτώσεις έγιναν προφορικές προειδοποιήσεις / συστάσεις στους οικονομικούς φορείς.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας ελέγχθηκαν επίσης δεκαοκτώ σημεία στα οποία υπάρχουν τοποθετημένες αυτόματες μηχανές πώλησης παιχνιδιών και σε έντεκα περιπτώσεις δόθηκαν οδηγίες για διορθωτικές ενέργειες, καθώς εντοπίστηκαν μηχανές που δεν έφεραν την απαιτούμενη προειδοποίηση ασφάλειας. Τονίζεται ότι στις πλείστες των περιπτώσεων, τα παιχνίδια που περιέχονται σε αυτές τις μηχανές είναι ακατάλληλα για παιδιά κάτω των τριών ετών.

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους σε καταστήματα πώλησης παιχνιδιών στα πλαίσια των καθημερινών επιθεωρήσεων και να ενημερώνει για τυχόν παιχνίδια που εμπεριέχουν κινδύνους και αποσύρονται.

Πίνακα με πληροφορίες και φωτογραφίες για επικίνδυνα και μη συμμορφούμενα προϊόντα που εντοπίστηκαν στην αγορά μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2018/12/YPK_epikindyna_paixnidia.pdf

Tags: