Κακοπληρωτές υπάλληλοι στελέχωσαν τη Διεύθυνση Διαχείρισης ΜΕΧ της Συνεργατικής, λέχθηκε στην Ερευνητική

Κακοπληρωτές υπάλληλοι στελέχωσαν τη Διεύθυνση Διαχείρισης ΜΕΧ της Συνεργατικής, λέχθηκε στην Ερευνητική

Μεταξύ των ατόμων που στελέχωσαν την Ανώτερη Διεύθυνση Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) της Συνεργατική Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) ήταν και άτομα τα οποία ήταν οι ίδιοι κακοπληρωτές, όπως επιβεβαίωσε στην Ερευνητική Επιτροπή για το Συνεργατισμό ο πρώην Ανώτερος Διευθυντής της Διεύθυνσης ΜΕΧ Βαρνάβας Κουρουνάς, ο οποίος κατέθεσε για τρίτη φορά στην Επιτροπή.

Νυν εκτελεστικός διευθυντής της Altamira Asset Management (Cyprus), ο κ. Κουρουνάς μετακινήθηκε στη Διεύθυνση ΜΕΧ το 2015 της ΣΚΤ και όπως ανέφερε, η στελέχωση της διεύθυνσης έγινε το 2014.

Ερωτηθείς κατά πόσο υπήρχε περίπτωση υπαλλήλου που είχε ο ίδιος και συγγενείς του προβληματικά δάνεια και μπήκε στη Διεύθυνση, ανέφερε ότι όντως υπήρχε τέτοια περίπτωση, ενώ κάποιοι που δεν συνεργάστηκαν, στο τέλος μετακινήθηκαν. Όπως είπε, η τράπεζα υποχρεωτικά στηρίχτηκε στα υφιστάμενα άτομα, τα οποία πιθανόν να είχαν στο παρελθόν εγκρίνει και κάποια από τα προβληματικά δάνεια.

Είπε επίσης ότι τον 8/2016 λήφθηκε απόφαση ώστε ο ίδιος να μην χειρίζεται υποθέσεις που έρχονταν από την περιφερειακή διεύθυνση Λευκωσίας, στην οποία ήταν προηγουμένως.

Σε ερώτηση του μέλους της Επιτροπής Γεώργιου Χαραλάμπους γιατί δεν αποκόπτονταν τα καθυστερημένα δάνεια απευθείας από το μισθό των υπαλλήλων, και τα οποία ανέρχονταν σύμφωνα με τα στοιχεία του 2017 σε 30 εκατομμύρια ευρώ για 162 υπαλλήλους, ο κ. Κουρουνάς είπε ότι αρχικά τα ΣΠΙ δεν εφάρμοζαν αυτή την πρακτική. Στη συνέχεια είπε, στάλθηκαν επιστολές και έγιναν προσπάθειες αναδιάρθρωσης ανάμεσα στο προσωπικό. Στο τέλος είπε, υπήρξε απόφαση και για απολύσεις, αλλά σημείωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο τελικά υλοποιήθηκαν.

Στο θέμα της στελέχωσης της Κεντρικής Διεύθυνσης ΜΕΧ ο κ. Κουρουνάς είπε επίσης ότι οι επόπτες ζητούσαν να δοθούν κίνητρα στο προσωπικό για να αυξήσουν την απόδοσή τους για διαχείριση των ΜΕΧ κάτι που δεν μπορούσε να κάνει η τράπεζα.

Ο κ. Χαραλάμπους σημείωσε ότι οι επόπτες παρατήρησαν ότι το 2017 η παραγωγικότητα ήταν πολύ φτωχή και ότι κατά μέσο όρο κάθε στέλεχος χειριζόταν δύο υποθέσεις προβληματικών δανείων τον μήνα.

Ο κ. Κουρουνάς αντέτεινε ότι στο τέλος του 2017 επιτεύχθηκαν οι στόχοι για μείωση των ΜΕΧ, που είχαν τεθεί από την ΚΤΚ.

Σημαντική μείωση των ΜΕΔ μετά τον Ιούνιο του 2017

Ερωτηθείς για το πού οφειλόταν η μεγάλη μείωση των ΜΕΧ μετά τον Ιούνιο του 2017, ενώ τα προηγούμενα χρόνια παρέμεναν καθηλωμένα, είπε ότι η τράπεζα μεταξύ 2015-2016 προσπάθησε και πέτυχε τους στόχους της για τις αναδιαρθρώσεις δανείων, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν μείωνε το ποσοστό των ΜΕΧ, αφού τα δάνεια αυτά δεν αναταξινομήθηκαν άμεσα, σύμφωνα με τους ισχύοντες εποπτικούς ορισμούς.

Στη συνέχεια είπε η ΕΚΤ είχε αλλάξει στρατηγική και ζητούσε από τις τράπεζες να προχωρήσουν σε νέους τρόπους αντιμετώπισης των ΜΕΧ που δεν θα στηρίζονταν στις αναδιαρθρώσεις. Έτσι όπως είπε, η Διεύθυνση άρχισε να προχωρά περισσότερο σε χρήση ανταλλαγής ακινήτων έναντι χρέους και μεταφορά κάποιων λογαριασμών εκτός ισολογισμού. Επίσης είχε καταφέρει, είπε, να μειώνει τη δημιουργία νέων ΜΕΧ.

Ο κ. Χαραλάμπους παρατήρησε ότι η μεγάλη μείωση οφειλόταν πρωτίστως στις μαζικές διαγραφές σημαντικών ποσών από τα βιβλία της τράπεζας και ο κ. Κουρουνάς ανέφερε ότι στη μείωσε συνέβαλε σημαντικά και ανταλλαγή ακινήτων έναντι χρέους.

Ερωτηθείς γιατί αφέθηκαν κάποια δάνεια να διογκωθούν με τόκους και καθυστερήσεις και μετά να είναι υποχρεωμένοι να διαγράφουν το μισό, είπε ότι στο παρελθόν τα ΣΠΙ δεν είχαν πολιτικές να χειριστούν τα δάνεια.

Σε παρατήρηση ότι και μετά το 2013 δεν κινήθηκαν γρήγορα στο θέμα των ΜΕΔ, ο κ. Κουρουνάς είπε ότι είχαν δημιουργηθεί μονάδες για μικρά, μεσαία και μεγάλα ανοίγματα, ωστόσο όπως είπε, δεν ήταν δυνατό να χειριστούν εκατοντάδες πελάτες ταυτόχρονα κάποιοι από τους οποίους ήταν συνεργάσιμοι και κάποιοι όχι. Σημείωσε παράλληλα ότι το μεγάλο ποσοστό των ΜΕΔ είχε δικαστικά μέτρα.

Δεν προχωρούσαν τα δικαστικά μέτρα

Ο κ. Αρέστης εξέφρασε την έκπληξή του για τον αριθμό των υποθέσεων που είχαν δικαστικά μέτρα, αφού όπως είπε, από την ΚΕΔΙΠΕΣ τους δόθηκαν διαφορετικά στοιχεία.

Ο κ. Κουρουνάς  είπε ότι βάσει των στοιχείων για το 61%  του χαρτοφυλακίου που αφορά 28,000 λογαριασμούς με €3 δισ. έχουν ξεκινήσει νομικά μέτρα. Αυτή τη στιγμή, είπε, τα ΜΕΧ είναι 6 δισεκ. ευρώ και αφορούν 57,000 λογαριασμούς εκ των οποίων €3,141 εκ. βρίσκονται σε διαδικασία τερματισμού, ενώ για άλλους 8,844 λογαριασμούς με €944 εκ. ή 16% έχει εκδοθεί απόφαση δικαστηρίου.

Πρόσθεσε ότι οι επόπτες ασκούσαν κριτική ότι το δικαστικό κομμάτι δεν δουλεύει και αυτό δεν βοηθά στην είσπραξη.

Μέχρι τον Μάρτιο η πώληση του 49% της ΣΕΔΙΠΕΣ στην Αλταμίρα

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ο κ. Κουρουνάς είπε ότι η ΣΕΔΙΠΕΣ πρέπει να πουλήσει το 49% της συμμετοχής της στη δομή της Αλταμίρας, μέχρι τον Μάριο του 2019.

Είπε επίσης ότι η Αλταμίρα συνέβαλε στη μείωση των ΜΕΔ με επαναχαρτογράφηση του χαρτοφυλακίου των ΜΕΧ, βελτίωση της ιστοσελίδας για πώληση ακινήτων και τις διεθνείς εμπειρίες της στο θέμα.

Σημείωσε επίσης ότι η Αλταμίρα δεν αποφασίζει από μόνη της ποια θα είναι η πολιτική της με τα δάνεια, αλλά εφαρμόζει τη στρατηγική του πελάτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ