Διεξαγωγή την Τρίτη της άσκησης «Προμηθέας 2018» για αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων

Διεξαγωγή την Τρίτη της άσκησης «Προμηθέας 2018» για αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων

Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα προγραμματίζουν τη διεξαγωγή άσκησης με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2018», η οποία σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών συνθηκών.

Η άσκηση , σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, θα διεξαχθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, την Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου μεταξύ των ωρών 09:00 και 13:00. Στην άσκηση θα προσέλθουν, για παρακολούθηση, ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για   τους   σκοπούς   της   άσκησης   θα   στηθούν,   περιμετρικά   του   Υπουργείου Εσωτερικών αντίσκηνα  εξοπλισμένα   με   ασυρμάτους   του   δικτύου   της   Πολιτικής   Άμυνας, δορυφορική επικοινωνία και οθόνες για λήψη εικόνων σε πραγματικό χρόνο.

Η άσκηση έχει σκοπό να ελέγξει τις διαδικασίες ενεργοποίησης των Σχεδίων αρμοδιότητας   του   Υπουργείου   Εσωτερικών. Μεταξύ άλλων, θα γίνει έλεγχος της ετοιμότητας της Επιχειρησιακής Ομάδας του ΥΠΕΣ να υποστηρίξει   τον   Γενικό   Διευθυντή   στο   συντονισμό   της   κατάστασης.

Το   σενάριο   προνοεί   για   έντονα   πλημμυρικά   φαινόμενα   στη Λευκωσία,   Λεμεσό   και   Λάρνακα   και   την   δημιουργία   σοβαρών προβλημάτων,   τα   οποία   θα   κληθούν   να   αντιμετωπίσουν   οι συμμετέχοντες στην άσκηση.

Κατηγορία ΚΥΠΡΟΣ