Επταήμερο κέντρο τηλε-εξυπηρέτησης για τη δημόσια υπηρεσία από τις 0800 ως τις 2000

Επταήμερο κέντρο τηλε-εξυπηρέτησης για τη δημόσια υπηρεσία από τις 0800 ως τις 2000

Τη λειτουργία, από τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου, κέντρου τηλε-εξυπηρέτησης του κοινού (ΚΤΕ) για όλη τη δημόσια υπηρεσία, μέσω του τετραψήφιου αριθμού 1434, επτά ημέρες την εβδομάδα, από τις 0800 ως τις 2000, ανακοινώνει το Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού.

Σύμφωνα με ανακοίκοινωση του Τμήματος θα παρέχονται, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, τηλεφωνική πληροφόρηση και πληροφόρηση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]) για τις διαδικασίες του δημοσίου οι οποίες είναι αναρτημένες στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας (ΑΡΙΑΔΝΗ) και περιλαμβάνουν γενικής φύσεως πληροφόρηση.

Διευκρινίζεται ότι θα παρέχεται τηλεφωνική πληροφόρηση και  πληροφόρηση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]) για την πρόοδο των αιτημάτων των πολιτών για τις υπηρεσίες για τις οποίες υπάρχει σχετική πληροφόρηση στην ΑΡΙΑΔΝΗ, νοουμένου ότι οι πολίτες είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στην ΑΡΙΑΔΝΗ.

Στο παρόν στάδιο, αναφέρεται, «αυτή αφορά στη φοιτητική χορηγία (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού), καθώς και σε χορηγίες/ επιδόματα / βοηθήματα/ συντάξεις κτλ των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Προνοίας και του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες».

Προστίθεται ότι θα γίνεται επίσης καταγραφή και προώθηση στα αρμόδια Τμήματα ερωτημάτων/ πληροφόρησης μέσω του συστήματος διαχείρισης αιτημάτων (Σύστημα ticketing) του ΚΤΕ, για τα οποία ο Ανάδοχος δεν έχει στη διάθεσή του την απαραίτητη πληροφόρηση.

Ενημερώνεται το κοινό ότι οι τηλεφωνικοί αριθμοί 22009009 και 22054054 οι οποίοι εξυπηρετούσαν τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, αντίστοιχα, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεταφέρονται στον αριθμό 1434 από όπου θα τυγχάνουν εξυπηρέτησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ