29/10/2018 19:18

Δανείστηκε €85 εκ., με αρνητικό επιτόκιο η Κυπριακή Δημοκρατία από πώληση Γραμματίων Δημοσίου 13 εβδομάδων

Ποσό ύψους €85 εκατομμυρίων, με αρνητικό επιτόκιο, δανείστηκε η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της πώλησης Γραμματίων του Δημοσίου 13 εβδομάδων.

Όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΓΔΔΧ) του Υπουργείου Οικονομικών, κατά τη σημερινή δημοπρασία Γραμματίων του Δημοσίου 13 εβδομάδων λήφθηκαν προσφορές ύψους €90 εκ. και έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικής ονομαστικής αξίας €85 εκ. με μέση σταθμική απόδοση -0,22%. Οι αποδεκτές αποδόσεις κυμάνθηκαν μεταξύ -0,20% και -0,24%.

Στόχος του ΓΔΔΧ ήταν μέσω της συγκεκριμένης έκδοσης να αντληθούν €100 εκ.

Ημερομηνία έκδοσης των Γραμματίων 13 εβδομάδων είναι η 2η Νοεμβρίου 2018 και η ημερομηνία λήξης η 1η Φεβρουαρίου 2019.

Σύμφωνα με το ΓΔΔΧ, οι ανταγωνιστικές προσφορές ανήλθαν στα €75 εκ. και η μη ανταγωνιστικές προσφορές στα €10 εκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Share this:
Tags:
Cheap Website Traffic