Παρέμβαση του εκπροσώπου της Κύπρου στην 6η Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Παρέμβαση του εκπροσώπου της Κύπρου στην 6η Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Την έκκληση της Κυπριακής Δημοκρατίας, προς όλα τα κράτη που δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει τη Δικαιοδοσία του Δικαστηρίου σύμφωνα με το Άρθρο 36 του Καταστατικού του, να το πράξουν ώστε να διευκολύνουν το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να στηρίζει και να προωθεί το Κράτος Δικαίου σε όλο τον κόσμο, απηύθυνε σε χθεσινή του παρέμβαση στην ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο αντιπρόσωπος της Κύπρου στην Έκτη Επιτροπή Δώρος Βενέζης. Η παρέμβαση έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης την ετήσιας Έκθεσης του Διεθνούς Δικαστηρίου Χάγης, για το διάστημα 1η Αυγούστου 2017 – 31η Ιουλίου 2018.

Στην παρέμβαση του ο κ. Βενέζης, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι η συνεχώς αυξητική τάση του φόρτου εργασίας του Δικαστηρίου κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 χρόνων, αποδεικνύει ότι τα κράτη δεν διστάζουν να στραφούν στο Δικαστήριο για να ζητήσουν διευκρινήσεις σχετικά με το νόμο, ειδικότερα σε περιόδους κρίσης ή όταν τα δικαιώματά τους απειλούνται με πρόκληση σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης.

Επιπλέον, ανέφερε, το ψήφισμα 71/146 υπενθυμίζει ότι «σύμφωνα με το άρθρο 96 του Χάρτη, η συμβουλευτική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου μπορεί επίσης να ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο Ασφαλείας ή άλλα κύρια όργανα των Ηνωμένων Εθνών». Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε και στην πρόσφατη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη γραπτή και προφορική διαδικασία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, κατόπιν του αιτήματος της Γενικής Συνέλευσης για έκδοση συμβουλευτικής γνωμοδότησης επί των νομικών συνεπειών του διαχωρισμού του Αρχιπελάγους Chagos από το Μαυρίκιο το 1965, ένα ζήτημα το οποίο αφορά σημαντικά ζητήματα σχετικά με την από-αποικιοποίηση, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και της εδαφικής ακεραιότητας.

Σημείωσε επίσης πως η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα από τα 73 κράτη που έχουν προβεί σε διακήρυξη,  αναγνωρίζοντας ως υποχρεωτική τη Δικαιοδοσία του Δικαστηρίου και μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε τη σημασία του να διασφαλιστεί, ότι οι αποφάσεις του Δικαστηρίου είναι οικουμενικά αποδεκτές, από όλα τα κράτη μέλη, χωρίς εξαίρεση ή σε επιλεκτική βάση.

Κατηγορία Uncategorized