24/10/2018 21:18

Τη συμφωνία για τη ΣΚΤ αντικατοπτρίζουν τα στοιχεία για καταθέσεις – δάνεια το Σεπτέμβριο

Πρόνοιες της συμφωνίας μεταξύ της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) και Ελληνικής Τράπεζας αντικατοπτρίζουν τα στοιχεία που έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για καταθέσεις και δάνεια τον Σεπτέμβριο, περιλαμβανομένης και της παραμονής μη εξυπηρετούμενων δανείων αξίας €6 δισεκατομμυρίων της ΣΚΤ στη ΣΕΔΙΠΕΣ, η οποία είναι νομική οντότητα χωρίς άδεια τραπεζικών εργασιών.

Πρόκειται όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κεντρικής για τη μεταφορά ορισμένων στοιχείων του ισολογισμού της ΣΚΤ προς την Ελληνική Τράπεζα.

Τα υπόλοιπα στοιχεία, διευκρινίζεται, έχουν παραμείνει στην Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΛΤΔ (“ΣΕΔΙΠΕΣ”), μια νομική οντότητα χωρίς άδεια τραπεζικών εργασιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής οι συνολικές καταθέσεις τον Σεπτέμβριο φέτος παρουσίασαν καθαρή μείωση €230,4 εκ., σε σχέση με καθαρή αύξηση €176,3 εκ. τον Αύγουστο 2018.

Εντούτοις, σημειώνεται, «το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Σεπτέμβριο 2018 μειώθηκε κατά €3,7 δισ. φθάνοντας στα €47,4 δισ.»

Αυτό αποδίδεται κυρίως στην παραμονή στην ΣΕΔΙΠΕΣ καταθέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας αξίας €3,6 δισ., που διατηρούσε στην ΣΚΤ, ως αποτέλεσμα της πιο πάνω συμφωνίας μεταξύ ΣΚΤ και Ελληνικής Τράπεζας.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 3,8%, σε σύγκριση με 3,9% τον Αύγουστο 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής, τα συνολικά δάνεια τον Σεπτέμβριο φέτος παρουσίασαν καθαρή αύξηση €250,5 εκ., σε σχέση με καθαρή μείωση €187,8 εκ. τον Αύγουστο 2018.

Εντούτοις, συνεχίζει η ανακοίνωση της Κεντρικής, το υπόλοιπο των δανείων τον Σεπτέμβριο 2018 μειώθηκε κατά €6,3 δισ. φθάνοντας στα €39,7 δισ., κυρίως λόγω της παραμονής στην ΣΕΔΙΠΕΣ μη εξυπηρετούμενων δανείων της ΣΚΤ αξίας €6,0 δισ., ως αποτέλεσμα της πιο πάνω συμφωνίας μεταξύ της ΣΚΤ και της Ελληνικής Τράπεζας.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ήταν μηδενικός, σε σύγκριση με -0,8% τον Αύγουστο 2018.

ΚΥΠΕ

Tags:
Cheap Website Traffic