Στη μάχη κατά του οικονομικού αναλφαβητισμού η Ελληνική Τράπεζα

Στη μάχη κατά του οικονομικού αναλφαβητισμού η Ελληνική Τράπεζα

Η Ελληνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), μπαίνει στη μάχη κατά του οικονομικού αναλφαβητισμού, ενός υπαρκτού προβλήματος της χώρας μας, όπως κατέδειξαν έρευνες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική θα συνεργαστεί με τον επίκουρο καθηγητή χρηματοοικονομικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) Δρ. Παναγιώτη Ανδρέου, ο οποίος σε συνεργασία με το Durham University, διεξήγαγε έρευνα υπό τον τίτλο «Financial knowledge among university students and implications for personal debt and fraudulent investments», καταγράφοντας το επίπεδο γνώσεων σε χρηματοοικονομικές έννοιες και δεξιότητες ανάμεσα σε 881 Κύπριους φοιτητές, μια πολύ ευπαθή ομάδα νεαρών ατόμων που στην πλειοψηφία τους ανήκουν στις ηλικίες μεταξύ 18 και 24 ετών.

Ο ίδιος καθηγητής συνεργάζεται και με την Κεντρική Τράπεζα για τη διεξαγωγή παγκύπριας δειγματοληπτικής έρευνας, η οποία στοχεύει στη μέτρηση του επιπέδου των χρηματοοικονομικών γνώσεων των Κυπρίων.

Το πρόγραμμα, το οποίο θα χρηματοδοτήσει η Ελληνική, περιλαμβάνει τη διενέργεια εντός του 2019 εκπαίδευσης μαθητών του λυκείου σε ζητήματα όπως τη διαχείριση προσωπικού προϋπολογισμού, την υπεύθυνη καταναλωτική συμπεριφορά, τις συμπεριφορές όσον αφορά την αποταμίευση και τη χρονική αξία του χρήματος. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

Με την εμπλοκή της στο θέμα αυτό η Ελληνική Τράπεζα θεωρεί πως διευρύνει το πεδίο της ΕΚΕ.

«Πιστεύουμε ότι με το έργο αυτό διευρύνεται η ΕΚΕ και στον τομέα της εκπαίδευσης», δήλωσε στο ΚΥΠΕ εκπρόσωπος της τράπεζας.

Εξάλλου, η Ελληνική προγραμματίζει σε συνεργασία με την οργάνωση REACTIOΝ, τη διενέργεια εκπαίδευσης σε άτομα που διαμένουν σε περίπου 150 χωριά για ζητήματα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου εισοδήματος, webbanking και ευρύτερα για τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Υπαρκτό πρόβλημα ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός

Από την ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας του Δρ. Ανδρέου, διαφαίνεται ότι μόνο το 37% των ερωτηθέντων φοιτητών μπορούν να θεωρηθούν ως χρηματοοικονομικά εγγράμματα άτομα. Εντοπίζει επίσης και τις πολύ αρνητικές επιπτώσεις του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στην καθημερινότητα των φοιτητών, καθώς η απουσία χρηματοοικονομικής γνώσης και δεξιοτήτων φαίνεται να είναι ένας ισχυρός παράγοντας επιρροής, όσο αφορά στο πόσο κατανοεί ένας φοιτητής το πιστωτικό χρέος.

Σοβαρά ευρήματα παρουσιάζει και έρευνα του οίκου Standard & Poor’s (Global Financial Literacy Survey) του 2014, μεταξύ ατόμων ηλικίας μεταξύ 15 και 34 ετών σε 140 χώρες, η οποία κατέδειξε ότι η Κύπρος φαίνεται να απέχει αρκετά από τα ποσοστά χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού που παρουσιάζουν ευρωπαϊκές χώρες όπως Δανία, Φιλανδία, Εσθονία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, κ.α.

Η έλλειψη βασικών χρηματοοικονομικών γνώσεων, όπως αναφέρεται, ενδεχομένως να συνέτεινε και στη μεγέθυνση του προβλήματος στο χρηματοπιστωτικό τομέα στην Κύπρο το 2013 και ειδικότερα στην υπερβολική πιστωτική επέκταση, το κατάλοιπο της οποίας συνεχίζει να αποτελεί το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας, καθώς και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες.

«Είναι αναντίλεκτο γεγονός ότι η επαρκής γνώση οικονομικών εννοιών και η δεξιότητα αξιοποίησής τους αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στη λήψη ορθών αποφάσεων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη χρηματοοικονομική ευημερία των ενεργών πολιτών και την προστασία τους», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δρ. Ανδρέου.

«Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ξεκάθαρα η ανάγκη να υπάρξει άμεσα προγραμματισμός και σχεδιασμός από την Πολιτεία για υιοθέτηση της κατάλληλης χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης, τουλάχιστον, στους μαθητές των λυκείων με την εισαγωγή μαθήματος «Βασικών Γνώσεων και Πρακτικής Χρηματοοικονομικής (Personal Finance)», σε όλες τις κατευθύνσεις σπουδών», σημείωσε.

Διαβάστε περισσότερα από την κατηγορία ΚΥΠΡΟΣ