23/10/2018 10:09

Μία μόνο προσφορά για ανάπλαση του εμπορικού τριγώνου Μακαρίου-Στασικράτους-Ευαγόρου

Μία και μοναδική προσφορά υποβλήθηκε για τη β’ φάση του έργου της ολοκληρωμένης ανάπλασης του εμπορικού τριγώνου Μακαρίου-Στασικράτους-Ευαγόρου, από την κοινοπραξία CYBARCO – A. PANAYIDES 13/2018 JV.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Λευκωσίας, οι προσφορές  για το έργο της ολοκληρωμένης ανάπλασης του εμπορικού τριγώνου Μακαρίου Γ’-Στασικράτους-Ευαγόρου για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας-κατασκευαστική Φάση Β, ανοίχθηκαν την περασμένη Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου.

Η φάση β’ του έργου περιλαμβάνει τη Λεωφόρο Μακαρίου (τμήμα) και τις οδούς Αναστασίου Λεβέντη, Αρνάλδας, Γρηγορίου Ξενοπούλου, Στασάνδρου (τμήμα)  και τμήματα των οδών Άννης Κομνηνής, Ήρας, Μπουμπουλίνας και Αγίας Ελένης από τη συμβολή τους με τη Λεωφόρο Μακαρίου, μέχρι τη συμβολή τους με την οδό Στασάνδρου.

«Το έργο αποσκοπεί στη συνολική αναδιαμόρφωση του χώρου με την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και τη δημιουργία ταυτότητας και χαρακτήρα σύγχρονου αστικού εμπορικού κέντρου, που αρμόζει στην περιοχή του κέντρου της πρωτεύουσας» σημειώνεται σε ανακοίνωση του Δήμου.

Η ανάπλαση περιλαμβάνει τη συνολική αναδιαμόρφωση του υπαίθριου χώρου μεταξύ των προσόψεων των κτηρίων, που αποτελείται από τον δημόσιο δρόμο και τα δημόσια και τα ιδιωτικά πεζοδρόμια, με σκοπό την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του χώρου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την κατασκευή νέου οδοστρώματος και πεζοδρομίων, την ορθολογική οργάνωση πεζοδρομίων σε ζώνες με διευκόλυνση πεζών και ΑμεΑ για βέλτιστη προσβασιμότητα.

Περιλαμβάνει επίσης την εφαρμογή μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης, τη δημιουργία λεωφορειολωρίδων διπλής κατεύθυνσης στον άξονα Μακαρίου-Αναστασίου Λεβέντη, την υπογειοποίηση όλων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, την εφαρμογή αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού, τη δημιουργία μικρών πλατειών με σκίαση και με δυνατότητες υπαίθριων δραστηριοτήτων και την εγκατάσταση ψηλής ποιότητας οδικού εξοπλισμού και ψηλής απόδοσης οδικού φωτισμού.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. 2014 – 2020, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λευκωσίας.

Tags: