19/10/2018 18:15

Ενημέρωση για νομοθεσία από Υπηρεσία Καταναλωτή με αφορμή την Cobαlt Air

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με αφορμή την αναστολή των πτήσεων της αεροπορικής εταιρείας Cobaltair Ltd Καταναλωτή εφιστά την προσοχή των ταξιδιωτών αλλά και των διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών στις πρόνοιες των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμο του 2017.

Σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία αναφέρει ότι σε περιπτώσεις όπου λόγω αναστολής εργασιών αεροπορικής εταιρείας, επηρεάζεται η εκτέλεση οργανωμένου ταξιδιού για το οποίο συνήφθη σύμβαση μεταξύ διοργανωτή και ταξιδιώτη, ισχύουν οι πρόνοιες που καθορίζει ο νόμος του 2017.

Συγκεκριμένα, αναφέρει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, ανεξάρτητα από το εάν οι υπηρεσίες αυτές πρόκειται να εκτελεστούν από το διοργανωτή ή από άλλους παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Διευκρινίζεται ότι για τους σκοπούς της ισχύουσας νομοθεσίας η αγορά αεροπορικού εισιτηρίου μόνο, δεν καλύπτεται από την πιο πάνω υποχρέωση. Η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, όταν η αγορά, πέραν από το αεροπορικό εισιτήριο περιλαμβάνει, υπό μορφή πακέτου, και δεύτερη ταξιδιωτική υπηρεσία, όπως η παροχή καταλύματος ή η ενοικίαση οχήματος.

Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή εφιστά την προσοχή των ταξιδιωτών αλλά και των διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών στις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags:
Cheap Website Traffic