10/10/2018 15:18

Η Κομισιόν εκταμιεύει € 24,1 εκ. για την παροχή υποστήριξης και εκπαίδευσης στα παιδιά προσφύγων στην Ελλάδα

Την χορήγηση € 24,1 εκ. σε έκτακτη βοήθεια στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης (AMIF) για την υποστήριξη της Ελλάδας στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων, μέσω του Διεθνούς  Οργανισμού Μετανάστευσης, ανακοίνωσε σήμερα η Κομισιόν.

Η χρηματοδότηση θα διασφαλίσει ότι τα παιδιά μεταναστών μπορούν να τοποθετηθούν αμέσως σε προστατευτικό περιβάλλον και να λάβουν εκπαίδευση, θα στηρίξει κυρίως τα παιδιά με κατάλληλη στέγαση, ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, καθώς και παροχή τροφίμων σε 1.200 ασυνόδευτους ανήλικους στα ελληνικά νησιά και στην ηπειρωτική χώρα και τη διευκόλυνση εισόδου στην τυπική εκπαίδευση.

Επιπλέον, η χρηματοδότηση θα βοηθήσει τους μετανάστες που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα εθελουσίας επιστροφής και επανένταξης.

Η σημερινή απόφαση χρηματοδότησης προστίθεται στα € 1,6 δις χρηματοδοτικής στήριξης που χορηγείται από την Κομισιόν από το 2015 για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ήδη λαβεί € 482.200.000 σε έκτακτη χρηματοδότηση, πέραν των € 561 εκατομμυρίων έχουν ήδη ανατεθεί βάσει αυτών των κονδυλίων για το ελληνικό εθνικό πρόγραμμα 2014- 2020.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags: