04/10/2018 17:15

Διοικητικά πρόστιμα ύψους €9,4 εκατ. επέβαλε η Επιτροπή κεφαλαιαγοράς το 2017

Διοικητικά πρόστιμα ύψους €9,4 εκατ. επέβαλε η Επιτροπή κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΚΚ) το 2017, σύμφωνα με σημείωμα της Προέδρου της ΕΚΚ Δήμητρας Καλογήρου που ετοιμάστηκε ενόψει της σημερινής συνάντησης που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την επίδοση της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής.

Επιδίδοντας την έκθεση της Επιτροπής στον Πρόεδρο Αναστασιάδη, στην παρουσία των ΜΜΕ, η Πρόεδρος της ΕΚΚ ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η έκθεση περιλαμβάνει όλους τους εποπτικούς ελέγχους, τα πρόστιμα που επέβαλε η Επιτροπή και τα αναπτυξιακά έργα. «Η Επιτροπή χρειάζεται την αναγκαία στελέχωση και τους πόρους για να διεκπεραιώνει το έργο της χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα», είπε, προσθέτοντας ότι «γι΄ αυτό ζητούμε από σας τη στήριξη, όπως πάντα, ξέρουμε ότι μας στηρίζετε στο έργο μας».

Πρόσθεσε ότι οι εποπτευόμενες εταιρείες έχουν αυξηθεί πέραν του 100% από το 2012 μέχρι σήμερα, ενώ έχει γίνει πιο αυστηρή η εποπτεία σε ό,τι αφορά το θέμα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων και πλέον, συνέχισε, η Επιτροπή βρίσκεται στο επίπεδο των άλλων Ευρωπαϊκών Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς.

Όπως είπε η κα Καλογήρου, σήμερα οι εποπτευόμενες εταιρείες ανέρχονται σε 700, ενώ το 2012 ήταν 200, προσθέτοντας ότι εκκρεμούν άλλες 90 αιτήσεις για αδειοδότηση.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη την Επιτροπή για το έργο και τη συνεισφορά της στην οικονομία του τόπου καθώς και για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει «και για να αντικρούσετε όσα δυστυχώς οι ανταγωνιστές της Κυπριακής Δημοκρατίας προβάλλουν, αλλά ιδιαίτερα και για τις θετικές εισηγήσεις για το πώς προσελκύουμε νέες εταιρείες και νέα Ταμεία».

Η κα. Καλογήρου, σε σημείωμα της ενόψει της συνάντησης της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η ΕΚΚ, συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους, πάντοτε με γνώμονα την προστασία του επενδυτικού κοινού, επισημαίνοντας ότι το 2017, η ΕΚΚ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, επέβαλε συνολικά διοικητικά πρόστιμα €9,4 εκατ.

Γενικά, τα τελευταία 6 χρόνια, όπως αναφέρει, η ΕΚΚ διεξήγαγε 16 ξεχωριστές έρευνες που είχαν ως αποτέλεσμα την επιβολή διοικητικών προστίμων συνολικού ύψους περίπου €18,5 εκατ., όχι μόνο στις εισηγμένες εταιρείες, αλλά, και σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη διοικητικών συμβουλίων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΕΚΚ, υπήρξαν παραβιάσεις που αφορούσαν ζητήματα κατάχρησης αγοράς, ενημερωτικών δελτίων, διαφάνειας, εσφαλμένες αναφορές και παραπλανητικές πληροφορίες ή οικονομικές καταστάσεις, αδικήματα που επηρέασαν την ευρωστία των εταιρειών.

Επίσης, στο πλαίσιο εποπτείας των ΕΠΕΥ, η ΕΚΚ διεξάγει κάθε χρόνο σε εποπτευόμενες εταιρείες τόσο επιτόπιους όσο και σε εξ αποστάσεως ελέγχους. Οι πρακτικές της αγοράς, οι διεργασίες διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνου, η προσέλκυση πελατών και οι προϋποθέσεις καταλληλότητάς τους, τέθηκαν υπό αυστηρό έλεγχο, με αποτέλεσμα την επιβολή, τα τελευταία έξι χρόνια, προστίμων και διακανονισμών συνολικού ύψους πέραν των €6,2 εκατ. Επίσης, η ΕΚΚ έχει αναστείλει τη λειτουργία πέραν των 20 επενδυτικών εταιρειών και έχει κλείσει περισσότερες από 10 εταιρείες, σύμφωνα με το σημείωμα της Προέδρου της ΕΚΚ.

Επίσης, σημειώνει η κα. Καλογήρου στο σημείωμα της, απαγορεύθηκε σε 8 φυσικά πρόσωπα η δραστηριοποίηση στον τομέα για περίοδο έως 10 ετών, αναλόγως της κάθε περίπτωσης χωριστά. Από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 73 επιτόπιοι εποπτικοί έλεγχοι σε ΕΠΕΥ, Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Εταιρείες Συλλογικών Επενδύσεων, ενώ προγραμματίζονται περίπου άλλοι 40 μέχρι το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με το σημείωμα, το σύνολο των προστίμων που επιβλήθηκαν τα τελευταία έξι χρόνια πλησιάζει τα €25,5 εκατ. Από την αρχή του τρέχοντος έτους έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις περίπου €7,5 εκατ. Τα μέτρα αυτά δείχνουν ότι η ΕΚΚ δεν διστάζει να λαμβάνει τα δέοντα μέτρα με απώτερο στόχο την προστασία των επενδυτών, όπως αναφέρει η κα. Καλογήρου.

«Βεβαίως, θέλω να τονίσω ότι οι ποινές δεν είναι αυτοσκοπός. Στόχος μας, είναι η πλήρης συμμόρφωση των εποπτευόμενων, με όλες τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο. Γι’ αυτό, πέραν των χρηματικών ποινών που επιβάλλει, η ΕΚΚ υποδεικνύει στους εποπτευόμενους τη λήψη σειράς διορθωτικών μέτρων για τη βελτίωση των εσωτερικών τους διαδικασιών, ρυθμίσεων και πρακτικών, με στόχο την πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές τους υποχρεώσεις», προσθέτει.

«Σκοπός μας είναι η ΕΚΚ να ενεργεί προληπτικά, προλαβαίνοντας τους τυχόν κινδύνους και δίκαια, ώστε να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η βαρύτητα των αποφάσεων της να αντικατοπτρίζει τη σημασία που αποδίδει στην προστασία των επενδυτών και την αξιοπιστία του τομέα», σημειώνει η κα. Καλογήρου.

Το 2017, όπως αναφέρει, η ΕΚΚ έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην ολοκλήρωση της ετοιμασίας του νέου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις επενδυτικές υπηρεσίες γνωστό ως MiFID II/MIFIR, καθώς επίσης και στην ετοιμασία σειράς οδηγιών, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή στις 3 Ιανουαρίου 2018.

Σημειώνει ότι η υποβολή αιτήσεων ενώπιον της ΕΚΚ από την Κύπρο και το εξωτερικό για αδειοδότηση νέων εποπτευόμενων οντοτήτων συνεχίστηκε με αμείωτους ρυθμούς το 2017. Ως αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος, η ΕΚΚ αδειοδότησε συνολικά 93 νέους εποπτευόμενους, εκ των οποίων οι 42 δραστηριοποιήθηκαν στις συλλογικές επενδύσεις, οι 37 στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και οι υπόλοιπες 14 στην παροχή διοικητικών υπηρεσιών.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στο τέλος του 2017 ο αριθμός των εποπτευόμενων να ανέλθει στους 632 σε σύγκριση με 578 το 2016, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 9,34%.

Σήμερα, αναφέρει η κα. Καλογήρου, η ΕΚΚ έχει υπό την εποπτεία της 663 οντότητες, ενώ ο συνολικός αριθμός των οντοτήτων υπό την εποπτική ευθύνη της ΕΚΚ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς στο παρόν στάδιο βρίσκονται υπό διαδικασία εξέτασης 106 αιτήσεις εκ των οποίων οι 76 αφορούν τις συλλογικές επενδύσεις. Το ενδιαφέρον αυτό αδιαμφισβήτητα καταδεικνύει ότι η Κύπρος εξακολουθεί να συγκεντρώνει ουσιαστικά πλεονεκτήματα και να αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, αναφέρει στο σημείωμα της.

Η ΕΚΚ, καταλήγει η κα. Καλογήρου, δίνει μεγάλη βαρύτητα στην προώθηση και ανάπτυξη του τομέα των συλλογικών επενδύσεων, καθώς οι επενδύσεις αυτές διευκολύνουν την άμεση διοχέτευση ιδιωτικών κεφαλαίων στην πραγματική οικονομία και αποτελούν εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και διαφόρων έργων υποδομής.

ΚΥΠΕ

Tags: