Χωρίς προσαρμογές στην εργασία, η πλειοψηφία των απασχολουμένων συνδυάζει οικογενειακή και επαγγελματική ζωή

Χωρίς προσαρμογές στην εργασία, η πλειοψηφία των απασχολουμένων συνδυάζει οικογενειακή και επαγγελματική ζωή
Booking.com

Ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν το συνδυασμό της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στην Κύπρο, έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία. Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2018.

Σύμφωνα με αυτά, το 61,7% των απασχολουμένων δεν έχει καμία ευθύνη παροχής τακτικής φροντίδας είτε σε παιδιά είτε σε συγγενείς με ανικανότητα, σε αντίθεση με το 34,9% που παρέχει φροντίδα σε παιδιά και το 3,4% που χρειάζεται να φροντίζει συγγενείς με ανικανότητα.

Επίσης, ποσοστό 63,5% των απασχολουμένων δεν κάνει καμία χρήση επαγγελματικών υπηρεσιών παιδικής φροντίδας, έναντι ποσοστού 24% που χρησιμοποιεί τέτοιες υπηρεσίες για όλα τα παιδιά της οικογένειας και 12,5% που χρησιμοποιεί τέτοιες υπηρεσίες για κάποια από τα παιδιά.

Κύριος λόγος μη χρησιμοποίησης επαγγελματικών υπηρεσιών παιδικής φροντίδας είναι το γεγονός ότι η οργάνωση της φροντίδας γίνεται από τους ίδιους τους γονείς (40,7%) ή επειδή η οργάνωση της φροντίδας γίνεται με τη βοήθεια των παππούδων και των γιαγιάδων ή άλλων ατόμων (34,4%) ή επειδή τα παιδιά μπορούν να φροντίζουν μόνα τους τον εαυτό τους (18,5). Ποσοστό 4,8% δεν χρησιμοποιεί τέτοιες υπηρεσίες λόγω έλλειψης, κόστους ή ποιότητας.

Σημαντικό ποσοστό 81,2% των απασχολουμένων δεν προβαίνει σε καμία προσαρμογή της εργασίας του προκειμένου να διευκολυνθεί σε ό,τι αφορά τις ευθύνες φροντίδας των παιδιών, ενώ πολύ χαμηλότερο ποσοστό (12%) προέβη σε προσαρμογές, για παράδειγμα αλλαγή του ωραρίου εργασίας χωρίς αλλαγή του συνολικού χρόνου εργασίας.

Ποσοστό 59,4% δεν είναι δυνατόν να προβεί σε διαφοροποίηση της έναρξης ή της λήξης της εργάσιμης ημέρας ως υπάλληλος για σκοπούς διευκόλυνσης της φροντίδας των παιδιών. Επίσης το 87,9% δεν έχει τη δυνατότητα λήψης ολόκληρων ημερών άδειας, χωρίς της χρήση κανονικής άδειας, για τη διευκόλυνση της φροντίδας των παιδιών.

Ένα επίσης σημαντικό ποσοστό, 67,8% των απασχολούμενων, δεν συναντά κανένα εμπόδιο στην κύρια εργασία του που να δυσκολεύει το συνδυασμό της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των απασχολουμένων, ήτοι 94,8%, κάνει χρήση μόνο της άδειας μητρότητας και της άδειας πατρότητας για τις ανάγκες της παιδικής φροντίδας.

Κατηγορία ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα από την κατηγορία ΚΥΠΡΟΣ