06/09/2018 16:03

Η Νομική Υπηρεσία εφεσίβαλε αθωωτική απόφαση για ναρκωτικά λόγω καταστροφής τεκμηρίων

Η Νομική Υπηρεσία καταχώρησε συνολικά επτά λόγους έφεσης κατά της αθωωτικής απόφασης του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας σε υπόθεση ναρκωτικών, με την οποία είχε απαλλάξει τους κατηγορούμενους λόγω της καταστροφής των ναρκωτικών ουσιών από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 26.2.18 στην αίθουσα φύλαξης τεκμηρίων του Δικαστηρίου.

Το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας εξέδωσε την 1η Αυγούστου 2018 απόφαση στην ποινική υπόθεση με την οποία απάλλαξε τους κατηγορούμενους σε έντεκα  κατηγορίες, που αφορούσαν σε αδικήματα κατοχής και κατοχής με σκοπό τη προμήθεια κάνναβης και κοκαΐνης.

Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η καταστροφή των ναρκωτικών ουσιών, που είχαν κατατεθεί από την Κατηγορούσα Αρχή ως τεκμήρια κατά την ακροαματική διαδικασία και βρίσκονταν πλέον υπό τη φύλαξη του Δικαστηρίου, αποστέρησε το δικαίωμα των κατηγορουμένων για δίκαιη δίκη.

Όπως αναφερόταν στην απόφαση, «η καταστροφή είχε ως αποτέλεσμα εκ των πραγμάτων να δημιουργήσει ανισότητα όπλων μεταξύ Κατηγορούσας Αρχής και Υπεράσπισης». Το Κακουργιοδικείο σημείωνε επίσης ότι «εκ των πραγμάτων η καταστροφή των τεκμηρίων έχει θέσει σε πλεονέκτημα την Κατηγορούσα Αρχή, ενώ αντίθετα έχει δημιουργήσει δυσμένεια στην Υπεράσπιση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να μην θεωρηθεί ως δίκαιη η δίκη των Κατηγορουμένων».

Σύμφωνα με την απόφαση «μόνο η αντεξέταση των μαρτύρων και η κατάθεση των φωτογραφιών δεν είναι ικανή να υπερπηδήσει την απουσία των τεκμηρίων και να παρέχει τη δυνατότητα επαρκούς χειρισμού της υπόθεσης από πλευράς της Υπεράσπισης».
Η θέση της Νομικής Υπηρεσίας είναι ότι η καταστροφή των τεκμηρίων, υπό τις περιστάσεις και το χρόνο κατά τον οποίο επήλθε, αλλά και ενόψει του συνόλου της μαρτυρίας και των λοιπών δεδομένων της υπόθεσης, δεν επηρέασε τα δικαιώματα των κατηγορούμενων ή τη γραμμή της Υπεράσπισης.

Συγκεκριμένα, η Νομική Υπηρεσία καταχώρησε συνολικά επτά λόγους έφεσης κατά της απόφασης, τους οποίους εξασφάλισε και παρουσιάζει σήμερα το ΚΥΠΕ.

1ος ΛΟΓΟΣ ΕΦΕΣΗΣ  – Ο Νόμος εφαρμόστηκε πλημμελώς επί των πραγματικών γεγονότων. 
«Η απόφαση του Πρωτόδικου Δικαστηρίου ημερομηνίας 01/08/2018 με την οποία αποφασίστηκε η ανακοπή της διαδικασίας και η απαλλαγή των Εφεσιβλήτων , καθ’ ότι δεν έτυχαν δίκαιης δίκης, είναι εσφαλμένη και νομικά λανθασμένη, αφού το Δικαστήριο καθοδηγήθηκε  λανθασμένα όσον αφορά τις νομολογιακές αρχές που διέπουν το ζήτημα της δίκαιης δίκης και εφάρμοσε αυτές πλημμελώς. Το Πρωτόδικο Δικαστήριο δεν αξιολόγησε ορθά τα ενώπιον του γεγονότα και/ή  δεν έλαβε υπόψη του κατά εκτίμηση των ενώπιον του στοιχείων, όλα τα γεγονότα που περιέβαλλαν την παρούσα υπόθεση και/ή η απόφαση του ήταν προϊόν εσφαλμένης αποτίμησης των παραγόντων που εξετάζονται  στα πλαίσια αυτά και/ή ήταν αποτέλεσμα εσφαλμένης εφαρμογής των νομολογιακών αρχών και που διέπουν το ζήτημα αυτό».

2ος ΛΟΓΟΣ ΕΦΕΣΗΣ –  Ο Νόμος εφαρμόστηκε πλημμελώς επί των πραγματικών γεγονότων. 
«Το Πρωτόδικο Δικαστήριο πεπλανημένα και εφαρμόζοντας πλημμελώς τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης στις νομολογιακές αρχές που διέπουν το καθήκον αξιολόγησης και αποτίμησης της ενώπιον του Δικαστηρίου μαρτυρίας, εφάρμοσε λανθασμένα τις νομικές αρχές που αφορούν στην αποτίμηση της μαρτυρίας, προβαίνοντας σε επιλεκτική αξιολόγηση της και/ή παρέλειψε να αξιολογήσει την ενώπιον του αποδεκτή μαρτυρία, επικαλούμενο τη μη δίκαιη δίκη και εσφαλμένα δεν κατέληξε σε ευρήματα περί αξιοπιστίας ή μη των μαρτύρων της κατηγορούσας Αρχής ως όφειλε».

3ος ΛΟΓΟΣ ΕΦΕΣΗΣ –  Απόδειξη αποκλείστηκε πλημμελώς και/ή δεν λήφθηκε υπόψη. 
«Το Πρωτόδικο Δικαστήριο πεπλανημένα  και εφαρμόζοντας λανθασμένα τις νομικές αρχές που αφορούν στην αποτίμηση, αξιολόγηση και αποδοχή της μαρτυρίας, προβαίνοντας σε επιλεκτική αξιολόγηση της και/ή παραλείποντας να αξιολογήσει την ενώπιον του μαρτυρία, επικαλούμενο τη μη δίκαιη δίκη εσφαλμένα δεν κατέληξε σε ευρήματα περί αξιοπιστίας ή μη των μαρτύρων της κατηγορούσας Αρχής ως όφειλε και/ή δεν έλαβε υπόψη του αποδεκτή μαρτυρία που παρουσίασε η Κατηγορούσα Αρχή, με αποτέλεσμα να αποκλείσει αποδεκτή μαρτυρία».

4ος ΛΟΓΟΣ ΕΦΕΣΗΣ –  Αντικανονικότητα της διαδικασίας.
Το Πρωτόδικο Δικαστήριο εφάρμοσε λανθασμένα τις νομικές αρχές και προσεγγίζοντας λανθασμένα το καθήκον του Δικαστηρίου που αφορά την προσέγγιση και την αποτίμηση της μαρτυρίας, προβαίνοντας σε επιλεκτική αξιολόγηση της και/ή δεν αξιολόγησε την ενώπιον του μαρτυρία, επικαλούμενο τη μη δίκαιη δίκη και εσφαλμένα και καθ’ υπέρβαση των καθηκόντων του, δεν κατέληξε σε ευρήματα και/ή ευρήματα περί αξιοπιστίας ή μη των μαρτύρων της κατηγορούσας Αρχής ως όφειλε,  με αποτέλεσμα να υπάρξει αντικανονικότητα στη διαδικασία».

5ος ΛΟΓΟΣ ΕΦΕΣΗΣ – Απόδειξη αποκλείστηκε πλημμελώς και/ή δεν λήφθηκε υπόψη.  
«Το Πρωτόδικο Δικαστήριο απέκλεισε πλημμελώς μαρτυρία που από μόνη της και/η σε συνδυασμό με την υπόλοιπη μαρτυρία της Κατηγορούσας αρχής ως αυτή παρουσιάστηκε, αποτελούσε απόδειξη των συστατικών στοιχείων των αδικημάτων που αντιμετώπιζαν οι κατηγορούμενοι».

6ος ΛΟΓΟΣ ΕΦΕΣΗΣ –  Ο νόμος εφαρμόστηκε πλημμελώς επί των πραγματικών γεγονότων. 
«Το Πρωτόδικο Δικαστήριο εσφαλμένα κατέληξε ότι δεν μπορούσε να καταλήξει σε εύρημα ενοχής ή μη των κατηγορουμένων και εσφαλμένα θεώρησε ότι δεν μπορεί να στηριχθεί στα δικά του ευρήματα και διαπιστώσεις τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν θεμέλιο καταδίκης των κατηγορουμένων και/ή εσφαλμένα θεώρησε ότι δεν αποτελούσαν ικανοποιητική μαρτυρία προς την θεμελίωση καταδίκης και εσφαλμένα και καθ’ υπέρβαση του νόμου θεώρησε ότι τα γεγονότα τις παρούσας υπόθεσης ήταν τέτοια που δεν επέτρεπαν σε αυτό να καταλήξει  σε διαπιστώσεις και συνακόλουθα σε  εύρημα ενοχής ή μη των Εφεσιβλήτων».

7ος ΛΟΓΟΣ ΕΦΕΣΗΣ  – Απόδειξη αποκλείστηκε πλημμελώς και/ή δεν λήφθηκε υπόψη. 
«Το Πρωτόδικο Δικαστήριο εσφαλμένα κατέληξε ότι δεν μπορούσε να καταλήξει σε εύρημα ενοχής ή μη των κατηγορουμένων και εσφαλμένα θεώρησε ότι δεν μπορεί να στηριχθεί στα δικά του ευρήματα και διαπιστώσεις, ως αυτά καταγράφονται στην απόφαση του, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν θεμέλιο καταδίκης των κατηγορουμένων και/ή εσφαλμένα θεώρησε ότι δεν αποτελούσαν ικανοποιητική μαρτυρία προς την θεμελίωση καταδίκης και πλημμελώς απέκλεισε την αποδεκτή μαρτυρία της κατηγορούσας αρχής η οποία ήταν ικανοποιητική για εξαγωγή διαπιστώσεων και ευρημάτων έτσι ώστε να μπορέσει να στηρίξει ευρήματα περί ενοχής των Εφεσιβλήτων».

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η Νομικη Υπηρεσία προτίθεται σύντομα να καταχωρήσει επιπρόσθετους λόγους έφεσης.

Την πρόθεση της Νομικής Υπηρεσίας να καταχωρήσει έφεση είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας την επομένη της έκδοσης της απόφασης.

Με την ανακοίνωση του, ο κ. Κληρίδης σημείωνε επίσης ότι «ότι μέχρι και σήμερα, δηλαδή μετά πάροδο 6 σχεδόν μηνών, καμία ενέργεια έλαβε χώρα για τη φρούρηση και έλεγχο των κτηριακών εγκαταστάσεων των Δικαστηρίων – και ειδικότερα των ποινικών Δικαστηρίων – ώστε να παρέχεται η απαιτούμενη ασφάλεια των κατατιθεμένων τεκμηρίων  και να εξασφαλίζεται η προστασία των προσώπων που εισέρχονται σε αυτά».

Share this:
Tags:
Cheap Website Traffic