06/09/2018 15:15

Έξι συστάσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου προς Κομισιόν για βελτίωση του Erasmus+ στο μέλλον

“Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των επιδόσεων του προγράμματος πρέπει να ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τους στόχους του”, και οι “πολύπλοκες διαδικασίες πρέπει να απλουστευθούν”, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το πρόγραμμα Erasmus, για το οποίο απευθύνει στην Κομισιόν έξι συστάσεις.

Συγκεκριμένα το ΕΕΣ ζητά από την Κομισιόν “να προτείνει πρόσθετα στοιχεία ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας” για τη μελλοντική βελτίωση του Erasmus, “να βελτιωθεί η μέτρηση των επιτευχθέντων στόχων και να δοθεί προτεραιότητα στην απόδοση κατά την κατανομή των πόρων, να υπάρξει απλούστευση του συστήματος περαιτέρω μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων, με βελτιωμένα εργαλεία πληροφορικής, να συμπεριλάβει τους μαθητές σχολείων στο Erasmus + και να εξετάσει περισσότερη ευελιξία για τους διδακτορικούς φοιτητές, να αξιολογήσει τη δυνατότητα επανεισαγωγής της χρηματοδότησης για την παραδοσιακή διδασκαλία γλωσσών στην τάξη και να συμπεριλάβει την κινητικότητα διδακτορικού και προπτυχιακού κύκλου σπουδών στο πλαίσιο της διευκόλυνσης χρηματοδοτικών εγγυήσεων φοιτητών”.

Οι ελεγκτές αξιολόγησαν τις επιδόσεις και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του “Erasmus + Mobility”, μιας βασικής δράσης του προγράμματος στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, η οποία αντιπροσωπεύει πάνω από το ήμισυ του προϋπολογισμού των 16,45 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2018, περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια εκπαιδευόμενοι και προσωπικό είχαν επωφεληθεί από την κινητικότητα Erasmus +.

Συνολικά, κατά το ΕΕΣ, το πρόγραμμα πληρούσε τους περισσότερους στόχους που τέθηκαν για αυτό, όμως οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των επιδόσεων του προγράμματος θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν καλύτερα με τους στόχους του. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα προγράμματα, το Erasmus + εισήγαγε πολλές καινοτομίες με στόχο την απλούστευση της διαχείρισης στον τομέα της κινητικότητας. Ωστόσο, οι διαδικασίες εφαρμογής και αναφοράς εξακολουθούν να είναι πολύ περίπλοκες, λένε οι ελεγκτές. Επιπλέον, η καινοτόμος Διευκόλυνση Εγγυήσεων για Φοιτητικά Δάνεια δεν παρήγαγε τα αναμενόμενα αποτελέσματά της.

“Το Erasmus + επέτρεψε σε εκατομμύρια ανθρώπους να σπουδάσουν, να εκπαιδεύσουν και να εργαστούν στο εξωτερικό”, δήλωσε ο Rimantas Šadžius, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι υπεύθυνος για την έκθεση. “Το Erasmus +  παράγει πολλές μορφές ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας πέρα ​​από τις νομικές του απαιτήσεις, όπως η στρατηγική προσέγγιση της κινητικότητας, η αύξηση της αίσθησης της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της πολυγλωσσίας. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αξιολογούνται ως μέρος της αξιολόγησης των επιδόσεων”.

Tags: