03/09/2018 15:37

Σε εξέλιξη ενέργειες Κράτους και εταιρειών για μετακίνηση πετρελαιοειδών και υγραερίου από τη Λάρνακα

Σε εξέλιξη βρίσκονται ενέργειες Κράτους και εταιρειών με στόχο την μετακίνηση, εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί, των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας.

Σε γραπτή ανακοίνωση του ο Δήμος Λάρνακας πληροφορεί το κοινό ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές ενέργειες, τόσο από πλευράς του Κράτους όσο και από μέρους των εταιρειών, για τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από τη Λάρνακα στο Βασιλικό. Ο Δήμος παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και παρεμβαίνει έτσι ώστε οι ενέργειες αυτές να εξελίσσονται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί».

Από τα στοιχεία που εξασφάλισε ο Δήμος, προστίθεται «κάποιες από τις εταιρείες άρχισαν ήδη κατασκευαστικά έργα σε χώρους που τους έχουν παραχωρηθεί στην Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού, ενώ άλλες διαπραγματεύονται για εξασφάλιση υπηρεσιών από τρίτους, ως μια προσωρινή και άμεση λύση».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «μέχρι σήμερα η συνεργασία του Δήμου με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και Υπηρεσίες είναι συνεχής, εξελίσσεται μέσα σε πνεύμα συναντίληψης και υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι όλοι εργάζονται μέσα στα πλαίσια των δεσμεύσεων του Κράτους».

Ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος, συνεχίζει η ανακοίνωση σημειώνοντας ωστόσο πως «ο Δήμος Λάρνακας θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα παρεμβαίνει με διάφορες ενέργειες εκεί και όπου χρειάζεται, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της μετακίνησης των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών το Δεκέμβριο του 2019 και του υγραερίου το Δεκέμβριο του 2020».

Ο Δήμος Λάρνακας με ανακοινώσεις και άλλες ενέργειες θα ενημερώνει τους δημότες του σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τις εξελίξεις.

Tags: