31/08/2018 18:40

Εκστρατεία επιθεώρησης τον Σεπτέμβριο στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών

Εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά των βιομηχανιών τροφίμων και ποτών θα διεξάγει τον Σεπτέμβριο το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό δείκτη συχνότητας εργατικών ατυχημάτων στις βιομηχανίες αυτές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στα υποστατικά αυτά περιλαμβάνονται κρεοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, μονάδες παραγωγής, επεξεργασίας ή/και συσκευασίας κρεάτων, ψαριών, αλλαντικών, μπισκότων, φρούτων, λαχανικών και άλλων, καθώς και οινοποιεία, ζυθοποιεία, γαλακτοκομεία, μονάδες παραγωγής αναψυκτικών, χυμών και άλλα συναφή υποστατικά.

Η εκστρατεία σχεδιάστηκε αφού λήφθηκαν υπόψη οι κυριότερες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων που συμβαίνουν σε εργαζόμενους στις εν λόγω βιομηχανίες, οι οποίες είναι η επαφή τους με αιχμηρά αντικείμενα και αιχμηρές επιφάνειες, τα γλιστρήματα, παραπατήματα, οι πτώσεις από ύψος, και η παγίδευση/σύνθλιψη από επικίνδυνα μέρη μηχανημάτων και εξοπλισμών.

Επίσης, λήφθηκε υπόψη η διαφωτιστική εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που αφορά τη Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών.

Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην εν λόγω οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των εργαζομένων και η διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Οι στόχοι της εκστρατείας είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης των εργοδοτών με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, τον καθορισμό και την εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου, μέτρων προστασίας και πρόληψης για τους κινδύνους που προέρχονται από τις κύριες αιτίες ατυχημάτων και η ασφαλής χρήση και αποθήκευση των επικίνδυνων χημικών ουσιών.

Κατά την επιθεώρηση στα υποστατικά και τους χώρους εργασίας, εκτός από τα σημεία στα οποία εστιάζεται η φετινή εκστρατεία, θα ελέγχονται και άλλες πρόνοιες της Νομοθεσίας για ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

ΚΥΠΕ