Ισχυρή κεφαλαιοποίηση, καλή ποιότητα ενεργητικού και ψηλή κερδοφορία, λέει ο S&P για την RCB

Ισχυρή κεφαλαιοποίηση, καλή ποιότητα ενεργητικού και ψηλή κερδοφορία, λέει ο S&P για την RCB

Ο Οίκος S&P Global Ratings δημοσίευσε την τελευταία έκθεση για την RCB Bank, υπογραμμίζοντας τους σημαντικότερους συντελεστές που είχαν οδηγήσει στην αξιολόγηση της βραχυπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Τράπεζας σε «ΒΒ-/Β», με σταθερή προοπτική.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τράπεζας, τα πλεονεκτήματα της RCB Bank, όπως η ισχυρή κεφαλαιοποίηση, η καλή ποιότητα του ενεργητικού, καθώς και η ψηλή κερδοφορία κατά τη διάρκεια του πιστωτικού κύκλου αποτέλεσαν τους σημαντικότερους παράγοντες που αναφέρονται στην έκθεση του οίκου S&P.

ΚΥΠΕ

Κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα από την κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ