Εκτέλεση εργασιών σε τμήμα του δρόμου Λεμεσού – Πλατρών – Τροόδους

Εκτέλεση εργασιών σε τμήμα του δρόμου Λεμεσού – Πλατρών – Τροόδους

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανακοινώνει ότι, την περίοδο 3/9/2018 – 4/9/2018, τμήμα του δρόμου Λεμεσού – Πλατρών – Τροόδους από τη συμβολή της οδού Κρυού Ποταμού μέχρι τη συμβολή της οδού Ολύμπου, παρά το «Ψηλό Δεντρό» θα είναι κλειστό λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται μέσω των οδών Κρυού Ποταμού και Ολύμπου.
Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και υπομονή και να  συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί για τις πιο πάνω προγραμματισμένες εργασίες μέσω της ιστοσελίδας www.traffic4cyprus.org.cy στην οποία δίνεται χαρτογραφική απεικόνιση των εργασιών και των επιπτώσεών τους στην κυκλοφορία κατά τη διάρκειά τους.

(φωτογραφία αρχείου)