Συμπαράσταση στον αγώνα των εκπαιδευτικών εκφράζει η Συντονιστική Επιτροπή Ανεξάρτητων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

Συμπαράσταση στον αγώνα των εκπαιδευτικών εκφράζει η Συντονιστική Επιτροπή Ανεξάρτητων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

Την αμέριστη συμπαράστασή της στον αγώνα των εκπαιδευτικών εκφράζει η Συντονιστική Επιτροπή Ανεξάρτητων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, λέγοντας ότι οι εξελίξεις στην παιδεία πυροδοτήθηκαν “από τις μονομερείς και ετσιθελικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας”.

Σε ανακοίνωση των οργανώσεων ΕΤΥΚ, ΠΟΑΣ (ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ, ΠΑΣΕ-ΔΗΤΑ, ΣΕΠΑΗΚ, ΣΥΑΛΚ, ΣΥΒΑΗΚ, ΑΣΥΓΕΒ), ΠΑΣΥΝΟ, ΑΣΔΥΚ, που απαρτίζουν την Επιτροπή Ανεξάρτητων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, καταδικάζονται επίσης “οι μονομερείς ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας που στοχεύουν στην κατάργηση υφιστάμενων συμφωνιών και καταστρατηγούν τους εργασιακούς θεσμούς”.

“Η εργασιακή ειρήνη πρέπει και μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με τον σεβασμό των εργασιακών θεσμών απ’ όλους τους εμπλεκόμενους. Είναι απαράδεκτο, το ίδιο το κράτος, που πέραν από πρότυπο εργοδότη, έχει την υποχρέωση να ενεργεί ως ο θεματοφύλακας των θεσμών αυτών, να προβαίνει σε ενέργειες που τους πλήττουν και τους τραυματίζουν ανεπανόρθωτα”.

Οι μονομερείς ενέργειες από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, συνεχίζει η ανακοίνωση, στοχεύουν στην κατάργηση του θεσμοθετημένου διαλόγου, στοχοποιούν άμεσα τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών και προετοιμάζουν, ως στόχους, ολόκληρο το συνδικαλιστικό κίνημα και τους εργαζομένους γενικότερα.

Η Συντονιστική Επιτροπή Ανεξάρτητων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων καλεί το Υπουργείο Παιδείας να αναθεωρήσει τη στάση του, να δείξει τον ανάλογο σεβασμό στους εκπαιδευτικούς, στις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις και στους εργασιακούς θεσμούς και να αποσύρει τις μονομερείς ενέργειές του, ώστε “να καταστεί δυνατή η επίλυση των διαφορών, στο πλαίσιο των αρχών του αλληλοσεβασμού, του σεβασμού προς τις ισχύουσες συμφωνίες και στη βάση του θεσμοθετημένου διαλόγου”.