01/08/2018 20:06

Για πρώτη φορά κάτω του 1% το επιτόκιο για καταθέσεις νοικοκυριών προθεσμίας ενός έτους

Στο 0,95% μειώθηκε τον Ιούνιο το επιτόκιο για καταθέσεις νοικοκυριών προθεσμίας ενός έτους, υποχωρώντας για πρώτη φορά κάτω από το φράγμα του 1%, που αποτελεί το νέο ιστορικά χαμηλότερο σημείο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας.

Στο πλαίσιο της συνεχόμενης τάσης αποκλιμάκωσης των καταθετικών επιτοκίων (που αποτελεί κόστος για τις τράπεζες) και της πλεονάζουσας ρευστότητας, για την οποία οι τράπεζες πληρώνουν τις Κεντρικές Τράπεζες, το επιτόκιο καταθέσεων νοικοκυριών προθεσμίας ενός έτους παρουσιάζει συνεχόμενη πτωτική τάση από τον Νοέμβριο του 2017.

Ενδεικτικά με βάση τα ιστορικά στοιχεία της ΚΤΚ, το αντίστοιχο επιτόκιο βρισκόταν στο 6,03% το Δεκέμβριο του 2008.

Πάντως, η Κύπρος βρίσκεται αρκετά ψηλότερα από τον μέσο όρο στην Ευρωζώνη, που (στις 6 Ιουνίου) βρισκόταν στο 0,36%.
Αντίθετα, το αντίστοιχο επιτόκιο για επιχειρήσεις παρουσίασε αύξηση κατά 10 μονάδες βάσης φτάνοντας στο 0,75% τον Ιούνιο.

Μείωση επιτοκίων για στεγαστικά, αύξηση στο ΣΕΠΕ

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας υποχώρησε στο 2,38%, καταγράφοντας μείωση για τέταρτο συνεχόμενο μήνα. Ωστόσο αν συνυπολογιστεί η συνολική ετήσια επιβάρυνση (ΣΕΠΕ, το επιτόκιο μαζί με τις λοιπές χρεώσεις των τραπεζών) το κόστος για ένα στεγαστικό δάνειο ανεβαίνει στο 3,27%, παρουσιάζοντας αύξηση για τρίτο συνεχόμενο μήνα.

Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων στην Κύπρο παρουσιάζουν απόκλιση που υπερβαίνει τις δύο ποσοστιαίες μονάδες από το μέσο όρο της Ευρωζώνης που στις 6 Ιουνίου ήταν στο 1,60%.

Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκε στο 3,91%, σε σύγκριση με 3,87% τον προηγούμενο μήνα. Στον τομέα αυτό η Κύπρος βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου το αντίστοιχο επιτόκιο ανερχόταν στο 4,46%.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. παρουσίασε αύξηση στο 3,62%, σε σύγκριση με 3,52% τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψε μείωση στο 2,91%, σε σύγκριση με 3,23% τον προηγούμενο μήνα.

€313 εκατ σε νέα δάνεια τον Ιούνιο

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, τον Ιούνιο του 2018 τα συνολικά νέα δάνεια κατέγραψαν μείωση και έφτασαν στα €313,0 εκ., σε σύγκριση με €348,6 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Τη μερίδα του λέοντος είχαν τα εταιρικά δάνεια άνω του €1 εκατ, τα οποία ανήλθαν σε €144 εκατ. σε σύγκριση με €155,8 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Ακολούθησαν τα νέα στεγαστικά δάνεια που ανήλθαν σε €84 εκατ σε σύγκριση με €106 τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα νέα εταιρικά δάνεια για ποσά μέχρι €1 εκατ. μειώθηκαν στα €49 εκατ. από €52 εκατ. τον Μάιο.

Τέλος, τα νέα καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν μείωση στα €15 εκ., σε σύγκριση με €19 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags: