Μειώθηκε €323,3 εκατομμύρια το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το πρώτο τετράμηνο του 2018

Μειώθηκε €323,3 εκατομμύρια το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το πρώτο τετράμηνο του 2018

Μείωση €323,3 εκατομμύρια παρουσίασε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €1.350,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018 σε σύγκριση με €1.674,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από Κράτη Μέλη της ΕΕ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018 ήταν €2.952,9 εκ. σε σύγκριση με €2.485,7 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2017.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018 ήταν €1.602,0 εκ. σε σύγκριση με €811,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2017.

Εξάλλου, τον Απρίλιο του 2018 οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) ήταν €1.006,6 εκ. σε σύγκριση με €615,8 εκ. τον Απρίλιο του 2017.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Απρίλιο του 2018 ήταν €333,1 εκ. σε σύγκριση με €210,5 εκ. τον Απρίλιο του 2017.

Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Απρίλιο του 2018 ήταν €127,2 εκ. σε σύγκριση με €85,5 εκ. τον Απρίλιο του 2017, ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Απρίλιο του 2018 ήταν €205,8 εκ. σε σύγκριση με €125,0 εκ. τον Απρίλιο του 2017.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Απρίλιο του 2018 ήταν €114,0 εκ. σε σύγκριση με €70,1 εκ. τον Απρίλιο του 2017. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Απρίλιο του 2018 ήταν €11,7 εκ. σε σύγκριση με €13,4 εκ. τον Απρίλιο του 2017.

Κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ