01/06/2018 13:05

Παρατείνεται η υποβολή φορολογικής δήλωσης ΦΠΑ μέχρι 11 Ιουνίου

Παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα, 11 Ιουνίου, 2018, η υποβολή της Φορολογικής Δήλωσης Φ.Π.Α. και η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου, για την περίοδο που έληξε στις 30 Απριλίου 2018.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας, που αναμεταδίδει το ΓΤΠ, η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη καθότι η 10η Ιουνίου 2018, τελευταία ημερομηνία υποβολής της πιο πάνω δήλωσης, δεν είναι εργάσιμη μέρα.

Η υποβολή της πιο πάνω δήλωσης και η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου μετά από τις 11 Ιουνίου 2018, θεωρείται εκπρόθεσμη και υπόκειται σε επιβαρύνσεις, πρόσθετο φόρο και τόκους, σύμφωνα με τη σχετική περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσία, καταλήγει η ανακοίνωση.

(ΚΥΠΕ-ΓΤΠ/ΑΓΚ/ΓΧΡ)

Tags:
Cheap Website Traffic