31/05/2018 17:41

Το Ανώτατο επιφύλαξε την απόφαση του σε αγωγή προσφύγων για απώλεια χρήσης της περιουσίας του

Το Ανώτατο Δικαστήριο επιφύλαξε σήμερα την απόφαση του στην προδικαστική ένσταση που ήγειρε ο Γενικός Εισαγγελέας στην αγωγή που κατέθεσε ζεύγος ε/κ προσφύγων για την απώλεια χρήσης της ακίνητης περιουσίας του στην κατεχόμενη περιοχή Αμμοχώστου λόγω της τουρκικής εισβολής και κατοχής.

Πρόκειται για το ζεύγος Θωμά και Ελένη Καούλλα το οποίο το 2007 κίνησε αγωγή εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, ζητώντας αποζημιώσεις ύψους €9.964.594, λόγω του ότι «ουδέποτε διαμοίρασε το δημόσιο βάρος» από την εισβολή και κατοχή και «ουδέποτε αποζημίωσε ή συνείσφερε στους ενάγοντες για τα απωλεσθέντα εισοδήματα τους, ενώ εκ του αντιθέτου, εισέπραττε μόνο φορολογίες και τέλη από τους εκτοπισθέντες κατά παράβαση της αρχής της ισότητας».

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου με απόφαση του το 2012 απέρριψε την αγωγή, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι «εκφεύγει της δικαιοδοσίας του Επαρχιακού Δικαστηρίου. Για την ακρίβεια το δικόγραφο των εναγόντων δεν αποκαλύπτει αγώγιμο δικαίωμα…»Το ζεύγος καταχώρησε, μέσα στον ίδιο χρόνο, στο Ανώτατο Δικαστήριο έφεση κατά της απόφασης, την οποία απέσυρε το 2017 και πριν από την έναρξη της διαδικασίας ακρόασης της «λόγω της μακράς καθυστέρησης» εκδίκασης της.

Ακολούθως, μέσω του δικηγόρο του, καταχώρησε αγωγή εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα, ζητώντας απόφαση ή διάταγμα του Δικαστηρίου ότι «υπήρξε παραβίαση του δικαιώματος των εναγόντων σε διάγνωση των αστικών τους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εντός εύλογου χρόνου».Συγκεκριμένα, το ζεύγος με την αγωγή αυτή ισχυρίζεται ότι υπήρξε καθυστέρηση της εκδίκασης της έφεσης κατά πέντε χρόνια από την ημέρα καταχώρησης της στις 7/2/2012 μέχρι τις 18/1/2017 που είχε οριστεί για ακρόαση.

Ο Γενικός Εισαγγελέας ήγειρε προδικαστική ένσταση ισχυριζόμενος ότι από τη στιγμή που ο δικηγόρος του ζεύγους απέσυρε την έφεση «κωλύεται να ισχυριστεί παραβίαση των δικαιωμάτων των εναγόντων στη βάση της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 5 του περί αποτελεσματικών θεραπειών για παραβίαση του δικαιώματος σε διάγνωση αστικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε εύλογο χρόνο Νόμο», ζητώντας την απόρριψη της αγωγής.

Η θέση του Γενικού Εισαγγελέα είναι ότι το Ανώτατο Δικαστήριο «στα πλαίσια της εξέτασης της έφεσης των εναγόντων είχε να αντιμετωπίσει ενδιάμεσες διαδικασίες και τούτο συνέτεινε στην μη εκδίκαση της ουσίας της υπόθεσης ενωρίτερα» και πως με την απόσυρση της έφεσης «η υπόθεση δεν δικάστηκε και ως εκ τούτου εκφεύγει των προνοιών της νομοθεσίας».

Κατά την προηγούμενη δικάσιμο, το τριμελές Εφετείο ενώπιον του οποίου βρίσκεται η αγωγή, ξεκαθάρισε προς την πλευρά των εναγόντων ότι αγωγή για καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης μπορεί να εγερθεί «σε υπόθεση που περατώθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση». Το Δικαστήριο κάλεσε το δικηγόρο των εναγόντων να απαντήσει κατά πόσο «βρισκόμαστε ενώπιον τελεσίδικης δικαστικής απόφασης δεδομένης της απόσυρσης της έφεσης».

Οι δύο πλευρές καταχώρησαν στο δικαστήριο τις γραπτές τους αγορεύσεις επί της προδικαστικής ένστασης του Γ. Εισαγγελέα και σήμερα προέβησαν σε προφορική σύνοψη των θέσεων τους.

Ο δικηγόρος του ζεύγους Καούλα υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, στη γραπτή του αγόρευση ότι «το Ανώτατο στερείται αρμοδιότητας να επιληφθεί της παρούσας αγωγής λόγω έλλειψης αμεροληψίας βάσει της κείμενης νομοθεσίας του περί Αποτελεσματικών Θεραπειών για Παραβίαση του Δικαιώματος σε Διάγνωση Αστικών Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων σε Εύλογο Χρόνο Νόμου του 2010(2(1)/2010».

Ισχυρίζεται επίσης ότι «υπάρχει παραβίαση του αντικειμενικού κριτηρίου, της αμεροληψίας, του παρόντος Δικαστηρίου» και πως «μόνο και μόνο που δικαστές δικάζουν την καθυστέρηση δικαστών – υπάρχει έλλειψη αμεροληψίας, ανεξαρτησίας και αρμοδιότητας».

Υποστηρίζει ακόμη ότι «η διαδικασία που προβλέπεται από το Ν. 2010(2(1)/2010, πάσχει ουσιωδώς δια τους λόγους ως ισχυριζόμαστε για έλλειψη αρμοδιότητας, ανεξαρτησίας και αμεροληψίας η οποία φαίνεται αντικειμενικά από τη φύση της διαδικασίας που θέτει ο Νόμος».

Η εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα επικεντρώνεται στην αγόρευση της στο γεγονός ότι οι ενάγοντες στο στάδιο της ακρόασης της έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου απέσυραν την αγωγή τους και «με αυτή τους την ενέργεια έχουν απεμπολήσει το δικαίωμα τους για προώθηση της παρούσας διαδικασίας».

Η πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα απορρίπτει στο σύνολο τις θέσεις και ισχυρισμούς των εναγόντων και υποστηρίζει ότι η προδικαστική ένταση της Δημοκρατίας «και κυρίως το γεγονός ότι με την απόσυρση της έφεσης δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση σε διαδικασία πρωτόδικη και δευτεροβάθμια ώστε να έχει δικαίωμα το παρών δικαστήριο να επιληφθεί ως ορίζεται στο Νόμο».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags: