31/05/2018 21:05

Δεν τηρούν τον ελάχιστο αριθμό μαιών δύο κλινικές και οδηγούνται προς αναστολή λειτουργίας

Δύο ιδιωτικές κλινικές σε σύνολο 27 μαιευτικών / γυναικολογικών μονάδων δεν συμμορφώθηκαν με την υπόδειξη του Εφόρου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων για στελέχωσή τους με τον ελάχιστο αριθμό μαιών και, ως εκ τούτου, εκδόθηκε και τους απεστάλη διάταγμα πρόθεσης αναστολής της λειτουργίας τους όπως προνοείται από την Νομοθεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρει σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα.

Το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι λυπάται για την όποια ταλαιπωρία, σημειώνοντας πως κρίνεται ότι έχει δοθεί επάρκεια χρόνου στις κλινικές για να προσαρμοστούν στις πρόνοιες του Νόμου και «ως αρμόδια Αρχή οφείλουμε να διασφαλίζουμε την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του Νόμου».

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Υπουργείο, από την έναρξη ισχύος του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμου του 2001, την 1/1/2003 και μέχρι τις 31/12/2017, το Υπουργείο Υγείας έχοντας επίγνωση ότι οι ιδιωτικές κλινικές ενδεχομένως να αντιμετώπιζαν πρόβλημα εργοδότησης του απαιτούμενου αριθμού μαιών, με σχετικά αιτήματά του προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων ζητούσε και λάμβανε εξαίρεση της εφαρμογής του συγκεκριμένου άρθρου.

Όπως σημειώνει, για τη λήξη της αναστολής του Νόμου, ήτοι την 31/12/2017, όλες οι ενδιαφερόμενες ιδιωτικές κλινικές είχαν ενημερωθεί ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση της εξαίρεσης.

Επιπλέον, στις 23/1/2018, ο Έφορος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων ενημέρωσε και εγγράφως με σύσταση για συμμόρφωση τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που δεν είχαν συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του νόμου και την πρόθεση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας εφόσον δεν συμμορφωθούν με την Νομοθεσία, έτσι ώστε να προβούν σε απαραίτητες ενέργειες και να προσλάβουν μαίες.

ΚΥΠΕ

Share this:
Cheap Website Traffic