Στις 3 Ιουλίου λήγει η προθεσμία υποβολής αίτησης για σχέδιο ληξιπρόθεσμων οφειλών

Στις 3 Ιουλίου λήγει η προθεσμία υποβολής αίτησης για σχέδιο ληξιπρόθεσμων οφειλών

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η 3η Ιουλίου 2018 είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτημάτων για ένταξη σε Σχέδιο Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών, που προέκυψαν για τα φορολογικά έτη/περιόδους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον, έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις, πληρώθηκαν τυχόν οφειλόμενοι φόροι, ή/και έχει γίνει διευθέτηση για πληρωμή τους, για περίοδο που αφορά μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις για τα εν λόγω έτη/περιόδους μέχρι την 30η Ιουνίου 2018 έχουν δικαίωμα να εντάξουν τυχόν φορολογικές οφειλές που θα προκύψουν σε Σχέδιο Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών μετά την 3η Ιουλίου 2018.

Κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ