20/03/2018 09:42

Στην 5η θέση του πίνακα γνωστοποιήσεων του συστήματος RAPEX για επικίνδυνα προϊόντα η Κύπρος το 2017

Η Κύπρος τη χρονιά που πέρασε κατέλαβε την 5η ψηλότερη θέση του πίνακα γνωστοποιήσεων του ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα προϊόντα (RAPEX), από τις 31 χώρες που συμμετέχουν στο σύστημα.

Συνολικά, η Κύπρος γνωστοποίησε 137 επικίνδυνα προϊόντα τα οποία αντιπροσωπεύουν το 6,2% των συνολικών γνωστοποιήσεων στο σύστημα.

Οι γνωστοποιήσεις αυτές, αφορούσαν κυρίως παιχνίδια, παιδικά ενδύματα και κοσμήματα. Τα πολύ καλά αυτά αποτελέσματα, οφείλονται κυρίως στην καλή οργάνωση και συντονισμό, στην άψογη συνεργασία των Αρχών εποπτείας της αγοράς καθώς και στις εμπειρίες που αποκτήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Την περασμένη Δευτέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την έκθεση για το 2017 σχετικά με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα προϊόντα (RAPEX). Όπως προκύπτει από την έκθεση, η χρήση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης από τις εθνικές αρχές είναι όλο και μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα, το 2017, να διαβιβαστούν μέσω του συστήματος 2.201 γνωστοποιήσεις για επικίνδυνα προϊόντα. Τα παιχνίδια, τα αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου των επικίνδυνων προϊόντων που εντοπίστηκαν και απομακρύνθηκαν από την ευρωπαϊκή αγορά.

Οι 2.201 γνωστοποιήσεις που στάλθηκαν μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης οδήγησαν σε 3.952 επακόλουθες ενέργειες, όπως η απόσυρση των προϊόντων από την αγορά.

Ποια προϊόντα εγκυμονούν τους περισσότερους κινδύνους; Τα παιχνίδια ήταν η κατηγορία προϊόντων με τις περισσότερες κοινοποιήσεις (29 %), ακολούθησαν δε τα μηχανοκίνητα οχήματα (20 %), τα είδη ένδυσης, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη μόδας (12 %).

Τα περισσότερα επικίνδυνα προϊόντα που κοινοποιήθηκαν στο σύστημα προέρχονταν από χώρες εκτός ΕΕ. Η Κίνα είναι η πρώτη χώρα καταγωγής, αλλά ο αριθμός των ειδοποιήσεων παραμένει σταθερός στο 53% (155) το 2017 όπως ακριβώς και το προηγούμενο έτος. Τα επικίνδυνα προϊόντα ευρωπαϊκής προέλευσης αντιπροσώπευαν 413 κοινοποιήσεις (26 %).

Για να βελτιωθεί περαιτέρω η επιβολή της νομοθεσίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τον Απρίλιο τη «Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές», η οποία αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κανόνων και τη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags: