15/03/2018 09:00

ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ: Κίνδυνος για τους πολίτες οι ανειδίκευτοι “Personal Trainers”

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού μέσω του Παγκύπριου Συνδέσμου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ) για τους ανειδίκευτους «Personal Trainers» που ασκούν παράτυπα τα τελευταία χρόνια το επάγγελμα του προσωπικού εκπαιδευτή (Personal Trainer) αλλά και τα προβλήματα που υπάρχουν στη νομοθεσία μας και τα οποία αφήνουν απροστάτευτους τους πολίτες.    

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Περί Εγγραφής Γυμναστών Νόμο (Ν.17(Ι)/1995) αλλά και τους Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμούς του 1995 [Κ.Δ.Π. 38/1995), όπως αυτοί τροποποιήθηκαν το 2012, προνοούνται τα αντίστοιχα προσόντα για το κάθε άθλημα (αντισφαίριση, ρυθμική αγωνιστική γυμναστική, ενόργανη γυμναστική κ.ο.κ.), που πρέπει να κατέχει ο υποψήφιος, προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο Γυμναστών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) και να μπορέσει ν’ ασκήσει το επάγγελμά του.  Με βάση, λοιπόν, το Μέρος IV (13.2) των ως άνω κανονισμών, που αφορά στο προσωπικό της εκάστοτε ιδιωτικής σχολής γυμναστικής και συγκεκριμένα, για τους εκπαιδευτές ‘Γυμναστικής’ (Physical Fitness) προβλέπονται τα ακόλουθα:

«ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Οι προπονητές σχολών (Physical Fitness), οποιασδήποτε μορφής γυμναστικής (με βάρη, με μουσική ή απλή φυσική κατάσταση) πρέπει να έχουν τα πιο κάτω προσόντα:

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στη Φυσική Αγωγή».

Ωστόσο και παρά τη ρητή πρόβλεψη του νόμου, πολλά είναι τα παραδείγματα πολιτών που, ενώ δεν είναι κάτοχοι του εν λόγω προσόντος, παρέχουν υπηρεσίες ως Personal Trainers, χωρίς να κατέχουν την επιστημονική επάρκεια, τη βασική δηλαδή γνώση περί ανατομίας, φυσιολογίας, μαθήματα που διδάχτηκαν οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής, αφού έχουν παρακολουθήσει αφού έχουν παρακολουθήσει μαθήματα σεμιναριακού επιπέδου μη πιστοποιημένων «επαγγελματικών»  σχολών.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να θέτουν άθελά τους σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των εκπαιδευομένων, οι οποίοι κινδυνεύουν από ατύχηματα, όπως είναι λ.χ. ένας σοβαρός τραυματισμός ή μια χρόνια πάθηση.  Πέρα όμως από την ελλιπή ενημέρωση των πολιτών πολλές είναι οι περιπτώσεις, όπου ιδιωτικές σχολές επιμόρφωσης διατείνονται ότι παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών στον τομέα του Personal Training, χωρίς να ενημερώνουν τους σπουδαστές τους για την υφιστάμενη νομοθεσία, πράγμα όχι μόνο παραπλανητικό αλλά και παράνομο.  Συγχρόνως σε πρόσφατη έκθεσή του, ο Γενικός Ελεγκτής έκανε μνεία για την ύπαρξη μη αδειοδοτημένων και άρα μη εγκεκριμένων γυμναστηρίων, γεγονός που εντείνει το δαιδαλώδες σύστημα παρατυπιών στον συγκεκριμένο τομέα.

Σε συνέντευξή του στο i-eidisi, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ, κ. Δημήτρης Πετρίδης, μας είπε τα εξής:

– Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των περιπτώσεων, όπου μη πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ασκούν το επάγγελμα του Προπονητή (Personal Trainer/ Physical Fitness), πού οφείλεται το φαινόμενο αυτό, τι ορίζει ο νόμος και ποιες οι ενέργειές σας ως ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ;

«Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των περιπτώσεων όπου μη πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής  ασκούν το επάγγελμα μας χωρίς ή με κάποια ειδικευμένη επιμόρφωση. Αυτό οφείλεται κατά την άποψη μας κυρίως στους εξής παράγοντες: στο κενό που υπάρχει για την εφαρμογή της νομοθεσίας του 1995 όπου κανείς δεν δικαιούται να προσφέρει υπηρεσίες φυσικής αγωγής εάν δεν είναι πτυχιούχος, όπως επίσης και στην ύπαρξη πολλών ιδιωτικών σχολών που προσφέρουν “διπλώματα” Personal training.  Η νομοθεσία ορίζει ότι για τις ιδιωτικές σχολές γυμναστικής physical fitness πρέπει ο εκπαιδευτής γυμναστικής να έχει πανεπιστημιακό δίπλωμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ισότιμο προσόν.  Βλέποντας το τι συμβαίνει προχωρήσαμε μέσω της βουλής στον εκσυγχρονισμό και την εφαρμογή της νομοθεσίας. Επιπρόσθετα, συμμετείχαμε σε εργαστήριο που διοργάνωσε ο ΚΟΑ με διάφορους φορείς και καταθέσαμε τις απόψεις μας αλλά και τις προτάσεις μας για το συγκεκριμένο θέμα».

«Ο κίνδυνος να επηρεαστεί η σωματική κατάσταση οποιουδήποτε ασκούμενου  είναι πολύ μεγάλος»

– Ο μέσος πολίτης δεν γνωρίζει, αν ο εκπαιδευτής του είναι πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, καθώς ενδιαφέρεται περισσότερο για το αποτέλεσμα.  Υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η σωματική του κατάσταση;  Τι προβλήματα μπορεί να υπάρξουν;

«Όταν ο εκπαιδευτής γυμναστικής δεν είναι πτυχιούχος αλλά και ενημερωμένος και δεν εφαρμόζει επιστημονικά τεκμηριωμένα προγράμματα γυμναστικής τότε ο κίνδυνος να επηρεαστεί η σωματική κατάσταση οποιουδήποτε ασκούμενου  είναι πολύ μεγάλος, είτε έμμεσα είτε με την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος.  Είναι καταγεγραμμένες αρκετές περιπτώσεις κακώσεων, ειδικά γονάτων και σπονδύλων καθώς και ωμικών αρθρώσεων, επίσης φλεγμονές, τενοντίτιδες και πολλά άλλα τα οποία  είναι ιατρικά πιο εξειδικευμένα».

«Αναγνωρίζουμε και δεχόμαστε τις διεθνείς ακαδημίες»

– Πώς αντιμετωπίζετε εσείς τέτοια φαινόμενα;  Έχετε ζητήσει συνδρομή από τις αρμόδιες αρχές;  Υπήρξε ανταπόκριση; Πώς πρέπει να ενεργούν οι πολίτες κατά την επιλογή του γυμναστή τους;

«Όπως αναφέραμε και πιο πάνω μέσω της βουλής προσπαθούμε να εκσυγχρονίσουμε τη νομοθεσία αλλά το κυριότερο να πετύχουμε την εφαρμογή των μηχανισμών αυτών που θα την εφαρμόζουν. Στο παρόν στάδιο οι πολίτες το μέγιστο που μπορούν να κάνουν είναι να ζητούν να ενημερωθούν για τα προσόντα του γυμναστή τους και εναπόκειται σε αυτούς τι θα κάνουν».

–  Η νομοθεσία είναι σαφής.  Παρόλ’ αυτά, τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς υπάρχουν Διεθνείς Ακαδημίες που παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα στον τομέα της Προπονητικής (Personal Trainer / Fitness) ποικίλης διάρκειας (μονοετούς, διετούς ή και σεμιναριακού επιπέδου).  Μπορεί ο κάτοχος τέτοιου διπλώματος να ασκήσει το επάγγελμα;  Ποιο είναι το πλαίσιο προσόντων;

«Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη ερώτηση, το επάγγελμα μας το ασκούν άτομα χωρίς ή με μερικά προσόντα.  Σίγουρα αναγνωρίζουμε και δεχόμαστε τις διεθνείς ακαδημίες η οποίες τυγχάνουν έγκρισης από ευρωπαϊκούς ή παγκόσμιους οργανισμούς και κατατάσσονται σε διάφορα επίπεδα, όπως του βοηθού γυμναστηρίου ή του βοηθού εκπαιδευτή κ.λ.π Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον πτυχιούχο ή να ασκεί το επάγγελμα σαν πτυχιούχος. Επίσης να διευκρινίσουμε ότι άλλο η προπονητική και άλλο η γυμναστική και φυσική αγωγή».

– Βάσει του νόμου περί επαγγελματικών προσόντων, οποιοσδήποτε δικαιούται ν’ ασκήσει το επάγγελμά του βάσει του διπλώματος που απέκτησε σ’ οποιοδήποτε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η ίδια αυτή η νομοθεσία δεν διασφαλίζει αυτομάτως και τους κατόχους που ειδικεύτηκαν επαγγελματικά στην Προπονητική;

«Προπονητική στα διάφορα αθλήματα μπορεί να ασκήσει ο οποιοσδήποτε κατέχει δίπλωμα προπονητικής αναγνωρισμένο από την παγκόσμια ομοσπονδία του συγκεκριμένου αθλήματος.  Τον γυμναστή ή τον οποιοδήποτε ασχολείται με την εκγύμναση, τη φυσική κατάσταση ή τη φυσική αγωγή, μόνο  πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής μπορεί να  το ασκήσει γιατί επίσης το επάγγελμα του γυμναστή καθορίζεται επίσης από το νόμο περί επαγγελματικών προσόντων».

«Άλλο η προπονητική και άλλο η γυμναστική και φυσική αγωγή»

– Πιστεύετε ότι χρειάζεται εκσυγχρονισμό η παρούσα νομοθεσία; Και αν ναι τι αλλαγές πρέπει να γίνουν;

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι χρειάζεται εκσυγχρονισμό η παρούσα νομοθεσία γι΄ αυτό και με τις ενέργειες μας έχει ολοκληρωθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για έγκριση μέσω της βουλής. Οι αλλαγές έχουν να κάνουν τόσο για το καθεστώς του καθενός που ασχολείται με την φυσική αγωγή καθώς και με την κατάταξη του στο ανάλογο επίπεδο όσο και με τις ποινές για τυχόν παρανομίες αλλά και με μερικές άλλες παραμέτρους όπως η επιμόρφωση, η εξειδίκευση κ.λ.π».

– Όπως κάθε επιστήμη έτσι και η Φυσική Αγωγή εξελίσσεται.  Εντούτοις, ελάχιστες είναι οι πανεπιστημιακές σχολές που παρέχουν εξειδίκευση σε νέους τομείς, κάτι που επιτυγχάνεται μόνο μέσω σεμιναρίων και ειδικών εξετάσεων διεθνώς αναγνωρισμένων π.χ. ZUMBA, Μοντέρνος – Σύγχρονος χορός, Μπαλέτο κ.ο.κ.  Εμπίπτουν κι αυτές οι κατηγορίες στο πλαίσιο του νόμου;

«Προσπάθειά μας στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας είναι να εμπίπτουν όλες οι σχολές οι οποίες τυγχάνουν διεθνούς πιστοποιημένης αναγνώρισης προσόντων».

Νέαρχος Κουρσάρος

Tags: