16/02/2018 16:47

Την 1η Μαρτίου τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Ελληνικής για το 2017

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ («η Τράπεζα») ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνέλθει την Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, για να εξετάσει, μεταξύ άλλων, τα Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Η ανακοίνωση των Προκαταρκτικών Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, αναφέρεται, θα γίνει στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018, πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης.

ΚΥΠΕ

Share this:
Tags:
Cheap Website Traffic