26/01/2018 14:54

Εμπειρογνώμονες από την Ευρώπη αλλάζουν την νομική υπηρεσία της Κύπρου

Σύντομα αναμένεται να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα στην πορεία για τη μεταρρύθμιση της Νομικής Υπηρεσίας, αφού σύμφωνα με ανακοίνωση της, προκαταρκτική έκθεση εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τη λειτουργία της έχει υποβληθεί πρόσφατα στο Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη και είναι αντικείμενο συζήτησης αυτή την εβδομάδα μεταξύ του ιδίου, της ομάδας μεταρρύθμισης στη Νομική Υπηρεσία καθώς και της ομάδας εμπειρογνωμόνων.

«Επί τη βάσει όλων των συλλεγέντων στοιχείων και εμπειριών, η ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΙΡΑ υπέβαλε πρόσφατα προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Προκαταρκτική Έκθεση Μελέτης των Λειτουργιών της Νομικής Υπηρεσίας (Preliminary Functional Review) ως αποτέλεσμα των αποστολών της στην Κύπρο», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας.

Μέσω της πολυσέλιδης προκαταρκτικής Έκθεσης, προστίθεται, «γίνονται αναλυτικές διακριβώσεις ως προς την υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων στη Νομική Υπηρεσία, τις παρατηρούμενες ελλείψεις και τα υπάρχοντα προβλήματα και υποβάλλονται προκαταρκτικές εισηγήσεις για μεταρρυθμίσεις».

«Η μεγάλης σπουδαιότητας προκαταρκτική αυτή Έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων, συζητείται στα γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας στη Λευκωσία αυτή την εβδομάδα μεταξύ αφ΄ενός του Γενικού Εισαγγελέα και της Ομάδας Μεταρρύθμισης που συστάθηκε στη Νομική Υπηρεσία και της ομάδας των εμπειρογνωμόνων αφετέρου», σημειώνεται.

Αναφέρεται ακόμη ότι «θα αποφασιστούν δε τα επόμενα βήματα στην πορεία για τη μεταρρύθμιση της Νομικής Υπηρεσίας».

Η ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσία δίνει το ιστορικό της όλης προσπάθειας αναφέροντας ότι «ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και η Νομική Υπηρεσία έχουν αναλάβει την προώθηση ενός φιλόδοξου προγράμματος μεταρρυθμίσεων που αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας της Νομικής Υπηρεσίας, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στα συνταγματικά καθήκοντα της κατά τον καλύτερο τρόπο, τόσο ως νομικός σύμβουλος του κράτους, όσο και ως υπηρεσία Δημόσιου Κατηγόρου».

«Κατόπιν συμφωνίας που συνήφθη με τον οργανισμό SRSS που υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Structural Reform Support Service), κατά τον Ιανουάριο 2016 οργανώθηκε επίσκεψη λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας στο Δουβλίνο όπου έγινε επί τόπου μελέτη των βέλτιστων πρακτικών που ακολουθούνται στο εκεί γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ιρλανδικής Δημοκρατίας», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι «τον Οκτώβριο 2016, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας υπέβαλε παράκληση για παροχή τεχνικής βοήθειας από τον SRSS για την μελέτη των λειτουργιών της Νομικής Υπηρεσίας και την ανάπτυξη ενός σχεδίου μεταρρυθμίσεων, ενόψει και του ολοένα αυξανόμενου όγκου εργασιών που ανατίθενται σ΄αυτήν αλλά και των χρόνιων προβλημάτων δυσλειτουργίας τα οποία παρατηρούνται».

Συμπληρώνεται ότι «η παράκληση αυτή έγινε δεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η παροχή τεχνικής βοήθειας ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (ΙΡΑ) της Ιρλανδίας λόγω και των πολλών ομοιοτήτων που παρουσιάζονται στα συστήματα απονομής της δικαιοσύνης και ιδιαίτερα του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα μεταξύ της Ιρλανδίας και της Κύπρου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας «τον Φεβρουάριο 2017 έγινε στην Κύπρο η πρώτη επιτόπου επίσκεψη μελέτης σκοπιμότητας (scoping mission) μεταξύ 8-10 Φεβρουαρίου 2017. Κύριος σκοπός ήταν η διακρίβωση των κύριων θεμάτων που χρήζουν αναμόρφωσης και η ετοιμασία των όρων εντολής της ομάδας στήριξης».

«Η δεύτερη αποστολή έγινε 2-6 Οκτωβρίου 2017. Η τρίτη αποστολή της ομάδας στην Κύπρο έγινε μεταξύ 13-17 Νοεμβρίου 2017 με κύρια επιδίωξη την ανάπτυξη περαιτέρω και καλύτερης αντίληψης της οργανωτικής δομής και των λειτουργιών της Νομικής Υπηρεσίας, την διακρίβωση των βασικών ζητημάτων και των προβλημάτων», αναφέρεται.

Tags: