18/12/2017 19:02

7,3 εκ. ευρώ έλαβε η Κύπρος για φυσικές καταστροφές το 2016

Έκθεση, στη βάση του άρθρου 12, του κανονισμού αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, η οποία καταγράφει τη δραστηριότητα του Ταμείου κατά το προηγούμενο εξέδωσε τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η έκθεση περιγράφει τις δραστηριότητες του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ κατά το έτος 2016, και σύμφωνα με τα στοιχεία της, η Κύπρος έλαβε από αυτό 7,3 εκ.ευρώ, για αντιμετώπιση “πυρκαγιών και ξηρασίας”.

Το 2016, η Κομισιόν έλαβε έξι αιτήσεις χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ταμείο Αλληλεγγύης, συγκεκριμένα από την Ελλάδα (σεισμό της Λευκάδας), από το Ηνωμένο Βασίλειο (πλημμύρες), από τη Γερμανία (πλημμύρες της Κάτω Βαυαρίας), από την Κύπρο (ξηρασία και πυρκαγιές) Πορτογαλία (πυρκαγιές της Μαδέρας) και από την Ιταλία (σεισμοί).

Τέσσερις χώρες ζήτησαν προκαταβολές που εισήχθησαν με την αναθεώρηση του κανονισμού το 2014. Στις περιπτώσεις αυτές η Κομισιόν κατέβαλε προκαταβολές συνολικού ύψους 31,3 εκατ. ευρώ εντός μερικών εβδομάδων από την παραλαβή των αιτήσεων.

Το 2016, το Ταμείο Αλληλεγγύης κινητοποιήθηκε για ποσό 33,1 εκατ. Ευρώ για δύο αιτήσεις, δηλαδή για τον σεισμό στην Ελλάδα και τις πλημμύρες στη Γερμανία. Οι αποφάσεις για τις άλλες τέσσερις αιτήσεις που ελήφθησαν το 2016 ελήφθησαν στις αρχές του 2017.

Σε ότι, αφορά τα 7,3 εκ ευρώ που έλαβε η Κύπρος, η έκθεση αναφέρει ότι το 2016 η Κύπρος επλήγη από έντονη ξηρασία, που προκάλεσε δασικές πυρκαγιές και λειψυδρία για τον πληθυσμό.

Η πορτογαλική νήσος Μαδέρα επλήγη από πυρκαγιές τον Αύγουστο του 2016. Περίπου 4 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ συνέβαλαν στην κάλυψη του κόστους των μέτρων έκτακτης ανάγκης, των επιχειρήσεων καθαρισμού και της αποκατάστασης των ζωτικής σημασίας δημόσιων υποδομών.

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ συστάθηκε με σκοπό να στηρίξει τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, προσφέροντας χρηματοδοτική ενίσχυση έπειτα από φυσικές καταστροφές. Το Ταμείο ιδρύθηκε μετά τις σοβαρές πλημμύρες που έπληξαν την κεντρική Ευρώπη το καλοκαίρι του 2002.

Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ συμπληρώνει τις δημόσιες δαπάνες για τη χρηματοδότηση καίριων επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης που επιτελούν οι δημόσιες αρχές, όπως είναι:

– η αποκατάσταση των υποδομών ενέργειας, υδροδότησης, μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, υγείας και εκπαίδευσης
– η προσωρινή στέγαση και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του πληθυσμού
– η διασφάλιση των υποδομών πρόληψης, όπως είναι τα φράγματα και τα αναχώματα
– τα μέτρα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς
– οι εργασίες καθαρισμού

Τα ετήσια διαθέσιμα κονδύλια για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ το 2017 ανέρχονται σε 563 εκατ. ευρώ. Εάν προστεθεί το υπόλοιπο των πιστώσεων από το προηγούμενο έτος, το συνολικό διαθέσιμο ποσό του Ταμείου Αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια του 2017 υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.

Έκθεση, στη βάση του άρθρου 12, του κανονισμού αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, η οποία καταγράφει τη δραστηριότητα του Ταμείου κατά το προηγούμενο εξέδωσε τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η έκθεση περιγράφει τις δραστηριότητες του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ κατά το έτος 2016, και σύμφωνα με τα στοιχεία της, η Κύπρος έλαβε από αυτό 7,3 εκ.ευρώ, για αντιμετώπιση “πυρκαγιών και ξηρασίας”.

Το 2016, η Κομισιόν έλαβε έξι αιτήσεις χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ταμείο Αλληλεγγύης, συγκεκριμένα από την Ελλάδα (σεισμό της Λευκάδας), από το Ηνωμένο Βασίλειο (πλημμύρες), από τη Γερμανία (πλημμύρες της Κάτω Βαυαρίας), από την Κύπρο (ξηρασία και πυρκαγιές) Πορτογαλία (πυρκαγιές της Μαδέρας) και από την Ιταλία (σεισμοί).

Τέσσερις χώρες ζήτησαν προκαταβολές που εισήχθησαν με την αναθεώρηση του κανονισμού το 2014. Στις περιπτώσεις αυτές η Κομισιόν κατέβαλε προκαταβολές συνολικού ύψους 31,3 εκατ. ευρώ εντός μερικών εβδομάδων από την παραλαβή των αιτήσεων.

Το 2016, το Ταμείο Αλληλεγγύης κινητοποιήθηκε για ποσό 33,1 εκατ. Ευρώ για δύο αιτήσεις, δηλαδή για τον σεισμό στην Ελλάδα και τις πλημμύρες στη Γερμανία. Οι αποφάσεις για τις άλλες τέσσερις αιτήσεις που ελήφθησαν το 2016 ελήφθησαν στις αρχές του 2017.

Σε ότι, αφορά τα 7,3 εκ ευρώ που έλαβε η Κύπρος, η έκθεση αναφέρει ότι το 2016 η Κύπρος επλήγη από έντονη ξηρασία, που προκάλεσε δασικές πυρκαγιές και λειψυδρία για τον πληθυσμό.

Η πορτογαλική νήσος Μαδέρα επλήγη από πυρκαγιές τον Αύγουστο του 2016. Περίπου 4 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ συνέβαλαν στην κάλυψη του κόστους των μέτρων έκτακτης ανάγκης, των επιχειρήσεων καθαρισμού και της αποκατάστασης των ζωτικής σημασίας δημόσιων υποδομών.

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ συστάθηκε με σκοπό να στηρίξει τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, προσφέροντας χρηματοδοτική ενίσχυση έπειτα από φυσικές καταστροφές. Το Ταμείο ιδρύθηκε μετά τις σοβαρές πλημμύρες που έπληξαν την κεντρική Ευρώπη το καλοκαίρι του 2002.

Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ συμπληρώνει τις δημόσιες δαπάνες για τη χρηματοδότηση καίριων επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης που επιτελούν οι δημόσιες αρχές, όπως είναι:

– η αποκατάσταση των υποδομών ενέργειας, υδροδότησης, μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, υγείας και εκπαίδευσης
– η προσωρινή στέγαση και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του πληθυσμού
– η διασφάλιση των υποδομών πρόληψης, όπως είναι τα φράγματα και τα αναχώματα
– τα μέτρα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς
– οι εργασίες καθαρισμού

Τα ετήσια διαθέσιμα κονδύλια για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ το 2017 ανέρχονται σε 563 εκατ. ευρώ. Εάν προστεθεί το υπόλοιπο των πιστώσεων από το προηγούμενο έτος, το συνολικό διαθέσιμο ποσό του Ταμείου Αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια του 2017 υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags: