14/12/2017 15:44

Επικίνδυνα προιόντα με χημικές ουσίες εντοπίστηκαν στην αγορά (Φωτογραφίες)

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, πως σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας:

1. Προστατευτικά γάντια
Προστατευτικά γάντια τσέχικης προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας ARDON, ονομασίας KIRK και τύπο / αριθμό 285681, τα οποία εντοπίστηκαν στη Σλοβακία.

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθότι το δέρμα με το οποίο έχει κατασκευαστεί περιέχει μέχρι και 22,9 mg/kg Χρώμιο (VI), το οποίο δυνατό να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση στον χρήστη.

Η αρμόδια Αρχή της Σλοβακίας απαγόρευσε την εμπορία του προϊόντος και ζήτησε από τον προμηθευτή να αποσύρει το προϊόν από την αγορά, να το ανακαλέσει από τους τελικούς χρήστες και να ενημερώσει τους καταναλωτές για τους κινδύνους.

2. Γάντια εργασίας
Γάντια εργασίας τσέχικης προέλευσης, ονομασίας WELD και τύπο / αριθμό 125014, τα οποία εντοπίστηκαν στη Σλοβακία.

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθότι το δέρμα με το οποίο έχει κατασκευαστεί περιέχει μέχρι και 3,75 mg/kg Χρώμιο (VI), το οποίο δυνατό να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση στον χρήστη.

Η αρμόδια Αρχή της Σλοβακίας απαγόρευσε την εμπορία του προϊόντος και ζήτησε από τον προμηθευτή να ενημερώσει τους καταναλωτές για τους κινδύνους.

3. Πλαστικά γάντια
Πλαστικά γάντια, προέλευσης Μαλαισίας, εμπορικής επωνυμίας «Dermagrip, WRP», ονομασίας «Nitrile Examination Gloves», με τύπο / αριθμό «Ultra LT AQL 1.0», ημερομηνία παραγωγής 9/2016, ημερομηνία λήξης 8/2021, γραμμικό κωδικό 9557955014435 και κωδικό παρτίδας 609175402, τα οποία εντοπίστηκαν στην Πολωνία.

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθότι δεν είναι ανθεκτικό στη διείσδυση διαβρωτικών ουσιών με κίνδυνο ο χρήστης να υποστεί εγκαύματα από την έκθεση του σε τέτοιες χημικές ουσίες.

Η αρμόδια Αρχή της Πολωνίας επέβαλε την απόσυρση του προϊόντος από την αγορά.

Εξάλλου σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα RAPEX έχει κυκλοφορήσει στην αγορά ανακυκλωτής θίννερ, καναδικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Hamach, ονομασίας Hamach URS600 (παλαιότερα Uni-ram URS600) με τύπο/αριθμό URS600 and URS600SS και σειριακό αριθμό 14117, ο οποίος εντοπίστηκε στην Ολλανδία και δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας των Μηχανημάτων και του Εξοπλισμού και Συστημάτων Προστασίας για Χρήση σε Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες (ATEX).

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο εγκαυμάτων, κίνδυνο φωτιάς και κίνδυνο τραυματισμού λόγω (α) ασαφών οδηγιών ασφάλειας αναφορικά με την τοποθέτηση του μηχανήματος σε σχέση με πηγές ηλεκτρικής ενέργειας (β) πιθανής διαρροής διαλυτικών ουσιών και ατμών σε ψηλή θερμοκρασία και κίνδυνο έκρηξης σε πιθανή παρουσία πηγής ανάφλεξης.

Επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση στη διάθεση του προϊόντος.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες με κωδικούς A12/1614/17, A12/1620/17, A12/1676/17 και A12/1690/17 (47η και 48η εβδομάδα του 2017), στην ιστοσελίδα του RAPEX:
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405618.

Tags: