08/12/2017 19:41

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τον δημοσιονομικό απολογισμό του 2016

Η Ολομέλεια της Βουλής με απόφαση της ενέκρινε τον τελικό απολογισμό του 2016 όπως αυτός παρουσιάζεται στην οικία δημοσιονομική έκθεση που παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου, από τη Γενική Λογίστρια Ρέα Γεωργίου με 39  ψήφους υπέρ και 1 αποχή.

Η κ. Γεωργίου σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τη Βουλή για τις προσπάθειες  εκσυγχρονισμού της λογιστικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης του κράτους μέσα από την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και τη μετάβαση στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων.  Οι δύο αυτές μεταρρυθμίσεις θα επιτρέπουν στην κυβέρνηση να ασκεί καλύτερο έλεγχο στις δραστηριότητές της.  Παράλληλα, η προετοιμασία των δημοσιονομικών λογαριασμών στη βάση των δεδουλευμένων θα επιτρέπει σε όλους τους εμπλεκομένους να βλέπουν την πραγματική εικόνα των δημόσιων οικονομικών.

Στην έκθεση της προς την Ολομέλεια,  η Επιτροπή  περιλαμβάνει τις τοποθετήσεις των Βουλευτών του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ,

Προσθέτει ότι Βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού παρατήρησαν ότι η έκθεση αντικατοπτρίζει τη συνετή και νοικοκυρεμένη πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση, που είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη πραγματικού πλεονάσματος για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια και διατύπωσαν τη θέση ότι τα δημοσιονομικά πλεονάσματα επιτρέπουν στην Κυβέρνηση να μειώνει φορολογίες, αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα και αναβαθμίζοντας έτσι το βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών.

Οι Βουλευτές του ΔΗΣΥ αναφέρθηκαν περαιτέρω στη μείωση του κόστους δανεισμού της κυβέρνησης από τις διεθνείς αγορές, το οποίο υποχώρησε κάτω από το 3% το 2016 και κάτω από το 2% σήμερα, στην αύξηση που καταγράφουν τα φορολογικά έσοδα λόγω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης.

Σημείωσαν επίσης ότι η δαπάνη για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα αυξήθηκε το 2016 στα €258 εκατ. σε σχέση με €221 εκαττο 2015, αντικατοπτρίζοντας τη διεύρυνση της κοινωνικής πρόνοιας σε περισσότερες οικογένειες που έχουν ανάγκη.  Επίσης, το επίδομα τέκνου αυξήθηκε το 2016 στα €114 εκατ. σε σχέση με €107 εκατ. το 2015.  Σημειώνεται η μείωση της δαπάνης για το συμπληρωματικό επίδομα για τους χαμηλοσυνταξιούχους στα €45 εκατ. από €57 εκατ. το 2015, η οποία οφείλεται στην καλύτερη στόχευση του επιδόματος.

Οι Βουλευτές του ΑΚΕΛ, όπως αναφέρεται στην έκθεση, παρατήρησαν ότι οι πραγματικές δαπάνες για κοινωνικές παροχές το 2016 ήταν €959 εκ. κατά €47 εκ. μειωμένες σε σχέση με το εγκεκριμένο κονδύλι στον προϋπολογισμό του έτους, ότι η υλοποίηση των αναπτυξιακών δαπανών παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα και για το έτος 2016, αγγίζοντας μόλις το 70% των εγκεκριμένων δαπανών που δείχνει την ανικανότητα ή την απροθυμία της κυβέρνησης να γίνουν έργα.  Οι Βουλευτές του ΑΚΕΛ σημείωσαν περαιτέρω ότι η καταβολή μερίσματος προς το κράτος από οργανισμούς δημόσιου δικαίου, ύψους €66 εκ. υποδεικνύει την ανάγκη διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα αυτών των οργανισμών. Περαιτέρω αναφέρθηκαν στη συνεχή αύξηση της δαπάνης για συμβουλευτικές υπηρεσίες/έρευνες, η οποία καταδεικνύει μια τάση από πλευράς κυβέρνησης απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και εισαγωγής ενός νέου καθεστώτος εργασίας και στις  δαπάνες υγείας που παραμένουν στα ίδια χαμηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών.

Το ΑΚΕΛ εξακολουθεί να προβληματίζει το γεγονός ότι τα καθυστερημένα έσοδα σημείωσαν αύξηση από €2.173 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2015 σε €2.306 εκατ. στο τέλος του 2016, και αφορούν κυρίως το Τμήμα Φορολογίας (2016:  €1.823 εκατ. 2015:  €1.743 εκατ.) και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (2016:  €136 εκατ. 2015:  €131 εκατ.).

Tags:
Cheap Website Traffic