Σείεται συθέμελα το Δικαστικό Σώμα – Πολίτης καταγγέλλει παραποίηση πρακτικών δικαστικής διαδικασίας και εμπλοκή Δικαστή σε στημένη υπόθεση!

Σείεται συθέμελα το Δικαστικό Σώμα – Πολίτης καταγγέλλει παραποίηση πρακτικών δικαστικής διαδικασίας και εμπλοκή Δικαστή σε στημένη υπόθεση!

Ενώπιον μιας άνευ προηγουμένου καταγγελίας βρίσκεται το Ανώτατο Δικαστήριο και οι 13 Δικαστές αυτού.

Πολίτης, ο οποίος όπως αναγράφει στις καταγγελίες του, θέτει ενώπιον  των Δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου θέμα συμμετοχής Δικαστή «σε στημένη, μολυσμένη και ανέντιμη διαδικασία», όπως χαρακτηριστικά την περιγράφει, εγείροντας  ζητήματα που προκαλούν εύλογα ερωτήματα.

Όπως ενημερώθηκε η στήλη του i-eidisi, ο πολίτης αλληλογραφεί με το Ανώτατο Δικαστήριο από τις 13 Ιουνίου 2017 και μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.  Ωστόσο, η τελευταία επιστολή – καταγγελία, η οποία φέρει ημερομηνία 6 Νοεμβρίου 2017, θέτει την υπόθεση και ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα, Πρόεδρου της Βουλής, του  Αρχηγού της Αστυνομίας ,του Γενικού Ελεγκτή, του Δικαστή του ΕΔΑΔ Γιώργου Σεργίδη και άλλων 11 φορέων ή/ και θεσμών της Δημοκρατίας.

Η πρώτη καταγγελία

Ο πολίτης απευθυνόμενος στο Ανώτατο Δικαστήριο εξήγησε ότι στις 30/6/2015 εξεδόθηκε διάταγμα υπέρ του από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Το διάταγμα αυτό, το οποίο κατέστη απόλυτο αργότερα, σχετίζετο με εταιρεία στην οποία αυτός συμμετείχε.

Τον Αύγουστο του 2015, όπως συνεχίζει η καταγγελία, εξεδόθη μονομερώς απαγορευτικό διάταγμα εναντίον της πλευράς του ίδιου πολίτη και παραπονούμενου,  από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας  το οποίο αφορούσε θυγατρική εταιρεία της ίδιας εταιρείας για την οποία εκδόθηκε το προγενέστερο διάταγμα από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Μετά από 15 μέρες ο ίδιος Δικαστής εξέδωσε δεύτερο απαγορευτικό διάταγμα σε σχέση με την εν λόγω θυγατρική εταιρεία.

Να σημειώσουμε ότι τα διατάγματα των δυο Επαρχιακών Δικαστηρίων Λάρνακας και Λευκωσίας, επισυνάπτονται  στην καταγγελία και όπως είναι αντιληπτό σε ένα μέσο, αντικειμενικό και καλά πληροφορημένο παρατηρητή, το παράπονο εστιάζεται στο ότι το διάταγμα το οποίο εκδόθηκε μεταγενέστερα στη Λάρνακα σχετίζεται άμεσα με το πρώτο εκδοθέν διάταγμα στη Λευκωσία, αφορά την ίδια αντιδικία και σε μεγάλο βαθμό συγκρούεται με αυτό.

Υπάλληλος διάδικου ο αδελφός του Δικαστή στη Λάρνακα

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Δικαστής στη Λάρνακα είναι αδελφός υπαλλήλου του ενός εκ των εμπλεκομένων προσώπων στις δικαστικές διαδικασίες καθώς και στα πρόσωπα που αφορούν αυτές , ο οποίος σύμφωνα με τα γεγονότα που τέθηκαν στο Δικαστήριο είχε άμεση εμπλοκή σε αυτά, με τα οποία ασχολήθηκε το Δικαστήριο στη Λάρνακα που εξέδωσε τα διατάγματα. Σύμφωνα και πάλι με την καταγγελία, ο αδελφός του δικαστή είναι υπάλληλος του αντιδίκου ή / και εταιρειών του από το 1994, δηλαδή για περίοδο που ξεπερνά τα 20 χρόνια, γεγονός για το οποίο ο πολίτης διαμαρτύρεται.

Καταγγέλλει και παραποίηση δικαστικών πρακτικών

Στην πρώτη καταγγελία, μεταξύ άλλων, ο πολίτης απευθυνόμενος προς το Ανώτατο Δικαστήριο καυτηρίασε το γεγονός ότι παρόλο που ζήτησε τα πρακτικά της διαδικασίας στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, ημερομηνίας 27/10/2015, μέχρι την 20η Ιουλίου 2017 δεν τα είχε λάβει. Τα πρακτικά εν τέλει του δόθησαν μετά από παρέμβαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και όπως αναφέρει η καταγγελία, είναι παραποιημένα.

To USB και Google Drive Link

Όπως σαφώς συνάγει κανείς μελετώντας τις καταγγελίες, ο παραπονούμενος κάνει λόγο για δύο πρακτικά δικαστικής διαδικασίας. Τα πλαστογραφημένα και τα αυθεντικά. Αναφέρει ότι τα πρακτικά που έδωσε το Δικαστήριο Λάρνακας στον πολίτη είναι λειψά, παραποιημένα και πλαστογραφημένα.

Ως αναφέρεται στην  καταγγελία αυτή συνοδεύεται από  ένα μαύρο USB memory stick χωρητικότητας 4 GB, στο οποίο βρίσκεται ηχογραφημένη η δικαστική διαδικασία. Όπως αναφέρει η καταγγελία, άλλα ειπώθηκαν εντός της δικαστικής αίθουσας και άλλα γράφτηκαν στα πρακτικά. Ο καταγγέλλοντας ισχυρίζεται ότι του απεστάλη η ηχογράφηση από άγνωστο του πρόσωπο σε link, το οποίο και αναφέρει.

Εν των μεταξύ, ο πολίτης που καταγγέλλει τα πιο πάνω ισχυρίζεται ότι κατά την διαδικασία στη Λάρνακα ευρίσκονταν στην αίθουσα του Δικαστηρίου περί των 20 προσώπων τα οποία μπορούν να πιστοποιήσουν τα όσα πραγματικά κατά τον ίδιο ειπώθηκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Λείπει η παραδοχή του Δικαστή ότι γνώριζε εξ αρχής που εργάζεται ο αδελφός του

Όπως σημειώνει ο καταγγέλλοντας, ο Δικαστής εντός της αίθουσας και όταν ετέθη θέμα εξαίρεσής του, είπε τα εξής:

Δικαστής: «Λοιπόν εάν είναι πράγματι ο αδελφός μου αυτός… έχετε δίκαιο, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι ο αδελφός μου;»

Δικηγόρος: «Αφού εργάζεται στον …»

Δικαστής: «Εεε, εργάζεται στον …, αλλά ξέρουμε αν είναι αυτός;».

Ωστόσο ο Δικαστής στους λόγους εξαίρεσης του μετά από αίτημα του πολίτη (σ.σ. ο οποίος εξέδωσε διάταγμα και αυτό παρέμεινε μετά και την εξαίρεσή του σε ισχύ), σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να έγραψε στην απόφαση του ότι την πληροφόρηση πως ο αδελφός του εργάζεται στον …….. την έλαβε σε μεταγενέστερο στάδιο από την πιο πάνω στιχομυθία  και ειδικότερα από τον ίδιο τον αδελφό του σε συνάντηση που είχε μαζί του.

Επιλήψιμη κατά τον καταγγέλλοντα είναι  και η ενέργεια του εν λόγω Δικαστή, ως ο ίδιος την καταγράφει στην απόφαση εξαίρεσης του, να συναντηθεί με τον αδελφό του και να συζητήσει μαζί του πριν την έκδοση της απόφαση του. Τούτο, δεδομένης της εμπλοκής του ονόματος του αδελφού του στα γεγονότα της υπόθεσης που εξέταζε ο Δικαστής και του ενδεχομένου ο αδελφός του σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας να παρουσιάζετο ως μάρτυρας.

Μάλιστα, ο πολίτης προχώρησε σε απομαγνητοφώνηση των πρακτικών και όπως ισχυρίζεται έχουν αφαιρεθεί από αυτά πέραν των 14 σελίδων, κίνηση πίσω από την οποία βλέπει σκοπιμότητα, όπως χαρακτηριστικά περιγράφει.

Επίσης, τα πιο πάνω σύμφωνα με την καταγγελία λεγχθέντα στην αίθουσα του δικαστηρίου, τα οποία ακούγονται στην ηχογράφηση του μαύρου USB, ελλείπουν  από το πρακτικό που δόθηκε στον καταγγέλλοντα.

Ζητεί παρέμβαση Αστυνομίας και Γενικής Εισαγγελίας ο πολίτης

Οι τοποθετήσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου στις δύο επιστολές του προς τον πολίτη, ημερομηνιών 7/7/17 και 13/10/17 αναφέρουν ότι οι ουσιώδεις παράμετροι στο θέμα που αφορά μεροληψία εκ μέρους δικαστή έχουν  ήδη εξεταστεί – εγειρόμενες από τους δικηγόρους του πολίτη – ως λόγος έφεσης και έχει διατυπωθεί επ’ αυτού δικαστική κρίση και συνεπώς δεν χωρεί περαιτέρω εξέτασή τους. Επίσης το Ανώτατο Δικαστήριο προσέθεσε ότι αν και τώρα επαναφερθεί το θέμα ως υποκειμενική μεροληψία, τούτο δεν αλλάζει τα δεδομένα και πως ο δικηγόρος του προώθησε σχετικό λόγο έφεσης χωρίς να τον διευρύνει. Ακόμα, το Ανώτατο Δικαστήριο είπε στον πολίτη ότι παρόλο που τους καλεί να ενεργήσουν, εν προκειμένω, πέραν από την έφεση, αυτό θα έθετε εν κίνδυνο την τελεσιδικία των αποφάσεων και ο κάθε διάδικος που δεν θα είχε επιτύχει, θα μπορούσε να επαναφέρει τα ίδια θέματα συνεχώς.

Εκείνο που είναι έντονο από την πλευρά του πολίτη, το οποίο τονίζει τόσο σε προηγούμενες επιστολές του, όσο και στην πρόσφατη επιστολή του προς το Ανώτατο Δικαστήριο, είναι ο ισχυρισμός του ότι τα στοιχεία και τα δεδομένα αυτά είναι νέα και πρόσφατα περιήλθαν στην αντίληψή του. Αυτός είναι και ο λόγος για το οποίο τα θέτει ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, όπως αναφέρει.

Ο παραπονούμενος πλέον θεωρεί ορθό δίκαιο και έντιμο, όπως γράφει στην τελευταία επιστολή – καταγγελία του στο Ανώτατο Δικαστήριο, μη έχοντας άλλη επιλογή, να απευθυνθεί στον Γενικό Εισαγγελέα και στον Αρχηγό Αστυνομίας για την διερεύνηση της καταγγελίας του σε σχέση με την ισχυριζόμενη από μέρους του παραποίηση / πλαστογραφία δικαστικού πρακτικού.

Πλέον αναμένεται η αντίδραση τόσο του Ανώτατου Δικαστηρίου, όσο και η αντίδραση του Γενικού Εισαγγελέα σε συνεργασία με την Αστυνομία.

Πάντως αξίζει να αναφέρουμε ότι μια τέτοια εξέλιξη, όπως αυτή που περιγράφει ο πολίτης στις καταγγελίες του, δύναται να κλονίσει την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης απέναντι σε μια εξουσία που μέχρι τώρα θεωρείτο άμεμπτη και θεματοφύλακας της δικαιοσύνης. Αυτό από μόνο του είναι αρκετό ώστε πλέον να αναζητηθούν απαντήσεις στα εύλογα ερωτήματα τα οποία δημιουργούνται.

Πηγή: i-eidisi