01/12/2017 12:01

Γεν Ελεγκτής: Ο προυπολογισμός διαφώτισης για το Γρ.Τύπου και Πληροφοριών να γίνεται σε πιο ορθολογιστική βάση

Στη σύσταση όπως η ετοιμασία του προϋπολογισμού διαφώτισης γίνεται σε πιο ορθολογιστική βάση, προβαίνει ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης στην ειδική έκθεσή του για το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ), σημειώνοντας παράλληλα πως  ενδεχομένως να απαιτείται επαναξιολόγηση και εκσυγχρονισμός των μεθόδων προώθησης των εθνικών θέσεων και διαφώτισης για το Κυπριακό.

Η έκθεση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο ζήτημα που υπάρχει με τις πιστοποιημένες από το ΓΤΠ μεταφράσεις, στις οποίες ωστόσο γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος των μεταφράσεων στις 6 από τις 31 γλώσσες, που προσφέρονται δια του δικτύου συνεργατών – μεταφραστών του, καθώς το ΓΤΠ δεν διαθέτει προσωπικό με γνώση όλων των γλωσσών.

«Θεωρούμε το θέμα πολύ σοβαρό, και θα πρέπει να εξευρεθούν τρόποι έτσι ώστε να γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος και των μεταφράσεων που γίνονται  και σε άλλες γλώσσες εκτός από τις προαναφερόμενες», αναφέρεται.

Σε σχέση με τις δαπάνες αναφέρεται ότι «οι συνολικές δαπάνες για μεταφράσεις, κατά το 2016 ανήλθαν σε €779.572 (€836.673 το 2015), ενώ τα συνολικά έσοδα από μεταφράσεις κατά το 2016 ανήλθαν σε €1.081.990 (€988.584 το 2015)».

Επισημάνθηκε ωστόσο, προστίθεται, «ότι στις πιο πάνω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται οι συνολικές ετήσιες απολαβές των λειτουργών που απασχολούνται αποκλειστικά στον Κλάδο Μεταφράσεων, ύψους περίπου €299.650, καθώς και τα άλλα λειτουργικά έξοδα που αναλογούν στο συγκεκριμένο Κλάδο».

Αναφορικά με το νομοσχέδιο για θέσπιση του θεσμού του Ορκωτού Μεταφραστή, το οποίο επιφέρει τροποποιήσεις περιλαμβανομένης της απεμπλοκής του ΓΤΠ από τη διαδικασία παροχής πιστοποιημένων μεταφράσεων, σύμφωνα και με την έκθεση των Ιρλανδών Εμπειρογνωμόνων για τη μεταρρύθμιση του ΓΤΠ, ο Γενικός Ελεγκτής συστήνει όπως «προωθηθεί και κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων τάχιστα, αφού τούτο, εφόσον γίνει ορθά, θα εκσυγχρονίσει και αναβαθμίσει τον θεσμό και, θα διασφαλίσει τις αρχές της διαφάνειας και χρηστής διοίκησης».

Σε διαφορετική περίπτωση, σημειώνει, «θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν τα τέλη των μεταφράσεων που χρεώνονται ή/και οι απολαβές των μεταφραστών, σύμφωνα και με την επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 12.6.2013, που αναφέρει ότι, στις περιπτώσεις που τα τέλη για υπηρεσίες που προσφέρονται από οργανισμούς είναι χαμηλά, τότε τα τέλη αυτά θα πρέπει να αναθεωρηθούν, έτσι ώστε να συνάδουν, τουλάχιστον, με το κόστος παροχής των σχετικών υπηρεσιών».

Η έκθεση κάνει ειδική αναφορά και στο κονδύλι διαφώτισης που διαθέτει το ΓΤΠ, για το οποίο το 2016 προϋπολογίστηκαν €788.000 σε σχέση με €800.000 το 2015 αλλά παρέμειναν αδαπάνητα €286.330 και €362.987 το 2015.

Ο Γενικός Ελεγκτής συστήνει όπως  «η ετοιμασία του Προϋπολογισμού θα πρέπει να γίνεται σε πιο ορθολογιστική βάση».

Επίσης, προστίθεται στην έκθεση, «θεωρούμε πως ενδεχομένως να απαιτείται επαναξιολόγηση και εκσυγχρονισμός των μεθόδων προώθησης των εθνικών θέσεων και διαφώτισης για το κυπριακό πρόβλημα, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων τη δυνατότητα που παρέχουν σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και υπηρεσίες διαδικτύου, όπως τα κοινωνικά δίκτυα, πάντα στα πλαίσια της διαφάνειας και χρηστής διοίκησης και χωρίς υποβάθμιση του στόχου για διαφώτιση επί των θεμάτων του κυπριακού προβλήματος και των εθνικών θέσεων».

Η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή περιλαμβάνει τον πιο κάτω ενδεικτικό πίνακα, με τα ποσά που δαπανήθηκαν για το αντικείμενο της διαφώτισης:

Tags: