08/11/2017 13:08

Οι γεωργοί αποζημιώνονται για ζημιές του 2017 και επιπρόσθετα για 2010-2013

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως αποζημιώσει τους γεωργούς για ζημιές του 2017 με 7 εκατομμύρια ευρώ, είπε σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας Νίκος Κουγιάλης. 

Ανέφερε ότι πρόκειται για οφειλές που δεν μπορεί να καταβάλει ο ΟΓΑ και για αυτό και φέτος η Κυβέρνηση, το κράτος, αναλαμβάνουν να στηρίξουν και πάλι τους γεωργούς και ότι θα δοθεί επιπλέον ένα επιπρόσθετο ποσό 2,5 εκατ. ευρώ για ζημιές για το 2010 και το 2013.

`Πήγαμε αναδρομικά, ήταν παλιά αιτήματα των γεωργών μας` ανέφερε.

Ερωτηθείς εάν ήταν διαθέσιμα τα κονδύλια αυτά, είπε ότι τα κονδύλια αυτά θα βγουν από τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό και εξοικονομήσεις του Υπουργείου Γεωργίας.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει εξέλιξη για τα αιτήματα των ψαράδων, είπε ότι “όσον αφορά τα αιτήματα των ψαράδων, έχω αποφασίσει όπως να μην προχωρήσει αυτή η ερευνητική άδεια που είχαμε πρόθεση να δώσουμε και θα δούμε πώς στο μέλλον θα γίνει αυτή η έρευνα που θέλει το Υπουργείο Γεωργίας να διενεργήσει”

Ερωτηθείς γιατί αναβάλλεται μια έρευνα και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο ίδιος ο Υπουργός ήταν πολύ έντονος στις τοποθετήσεις του, είπε ότι `ήμουν έντονος και έχω πει ότι αυτή η έρευνα δεν θα έθιγε σε καμία περίπτωση τα οικονομικά τους συμφέροντα`.

`Οι ψαράδες ήταν πολύ έντονοι, ήθελαν χρόνο να συζητηθεί το θέμα, για αυτό τον λόγο θα δούμε πως θα γίνει αυτή η έρευνα στο μέλλον, είχαν αν θέλετε μια ανησυχία ότι υπήρχε η πρόθεση από το Υπουργείο για να αδειοδοτηθεί τρίτη τράτα στην παράκτια περιοχή της Κύπρου πράγμα που δεν υφίσταται, χρειαζόμαστε χρόνο για να συζητήσουμε μαζί τους για να δούμε`, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς εάν διαδραμάτισε ρόλο η προεκλογική περίοδος, είπε `όχι κανένα ρόλο δεν έπαιξε αυτό, αυτές οι δραστηριότητες δεν έχουν σχέση με τις εκλογές.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags:
Cheap Website Traffic