30/10/2017 21:36

Τον Ιανουάριο του 2018 αρχίζει το πανευρωπαϊκό τεστ αντοχής των τραπεζών, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών

Στην απόφαση όπως η πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (τεστ αντοχής) των τραπεζών αρχίσει στις αρχές του 2018 και τα αποτελέσματα της άσκησης να δημοσιοποιηθούν μέχρι τις 2 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, κατέληξε το συμβούλιο εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σε διήμερη συνεδρία του στις 24 και 25 Οκτωβρίου.

Σε σημερινή ανακοίνωση η ΕΑΤ αναφέρει ότι, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στάδιο οριστικοποίησης της μεθοδολογίας και των προτύπων με στόχο την ανταλλαγή τους με τις συμμετέχουσες τράπεζες πριν από την έναρξη των τεστ αντοχής των τραπεζών.

Σημειώνει ότι ύστερα από συζήτηση με τις τράπεζες κατά το καλοκαίρι του 2017 του προσχεδίου της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί, το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΤ αποφάσισε «να επεκτείνει το συνολικό χρονοδιάγραμμα διενέργειας των τεστ αντοχής ώστε να ληφθούν υπόψη οι προκλήσεις που θέτει η εφαρμογή του of IFRS 9 σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των στοιχείων στις αρχές του 2018.

Σύμφωνα με την ΕΑΤ, για τα τεστ αντοχής του 2018 συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα βασικά χρονικά ορόσημα:

Έναρξη της άσκησης τον Ιανουάριο, πρώτη υποβολή αποτελεσμάτων στην ΕΑΤ στις αρχές Ιουνίου, δεύτερη υποβολή στην ΕΑΤ στα μέσα Ιουλίου, τελική υποβολή αποτελεσμάτων στην ΕΑΤ στα τέλη Οκτωβρίου και δημοσίευση των αποτελεσμάτων μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2018.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών αναφέρει στην ανακοίνωση ότι θα δημοσιοποιήσει την τελική μεθοδολογία το Νοέμβριο του 2017 και θα κυκλοφορήσει τα τελικά πρότυπα και περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές στις συμμετέχουσες τράπεζες μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Το μακροοικονομικό σενάριο θα δημοσιευθεί με την έναρξη της άσκησης τον Ιανουάριο του 2018, υπογραμμίζει.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags: