20/10/2017 13:55

Πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ παρουσίασε το δημοσιονομικό ισοζύγιο το 2016

Το 2016 το ετήσιο δημοσιονομικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα της τάξης των €82,4 εκ. που αντιστοιχεί σε 0,5% επί του ΑΕΠ, σε αντίθεση με έλλειμμα της τάξης του 1,2% (€208,7 εκ.) το 2015.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα των δημοσιονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για το 2016 με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος 2017 από την Eurostat, το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε €7.028,4 εκ. (1,6% αύξηση από το 2015) και οι συνολικές δαπάνες σε €6.946,0 εκ., (2,5% μείωση).

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για το 2016 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €2.732,8 εκ. (5,1% αύξηση σε σύγκριση με το 2015), εκ των οποίων ο ΦΠΑ με €1.663,6 εκ. (αύξηση 9,7%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο €1.755,2 εκ. (0,3% μείωση), και κοινωνικές εισφορές €1.544,7 εκ. (4,2% αύξηση). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος φτάνοντας στα €527,0 εκ.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για το 2016 ήταν: κοινωνικές παροχές €2.563,,9 εκ. (3,9% αύξηση από το 2015), και απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) €2.256,0 εκ. (0,5% μείωση). Η ενδιάμεση ανάλωση ανήλθε σε €646,0 εκ (5,5% μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος). Οι επενδύσεις, μη συμπεριλαμβανομένων των απαλλοτριώσεων γης, αυξήθηκαν κατά 31,6% το 2016 και ανήλθαν στα €343,6 εκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags: