13/10/2017 17:29

Άλλαξε ο νόμος για τη συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων σε εταιρείες

Η Βουλή, με 46 ψήφους υπέρ και μια αποχή, ψήφισε σε νόμο νέες ρυθμίσεις για τη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων σε δημόσιες και μη δημόσιες ιδιωτικές εταιρείες.

Προηγουμένως κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε και η ενσωμάτωση στο νόμο τροπολογίας του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ώστε δημόσιος υπάλληλος να μην μπορεί να συμμετέχει στη διοίκηση δημόσιας εταιρείας αλλά ούτε και να κατέχει μετοχές σε δημόσια εταιρεία που να του προσδίδουν το δικαίωμα να κατέχει τον έλεγχο ή τη διοίκηση σε αυτή.

Ο νόμος καθιστά σαφές ότι δημόσιος υπάλληλος μπορεί να συμμετέχει στη διοίκηση δημόσιας είτε μη δημόσιας εταιρείας ή να κατέχει μετοχές που του παρέχουν δικαίωμα ελέγχου ή διοίκησης στην εν λόγω εταιρεία, μόνο με την εξασφάλιση σχετικής άδειας από τον Υπουργό Οικονομικών.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα να αποκτούν μετοχές δημόσιων εταιρειών, νοουμένου ότι ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει το 1% του μετοχικού κεφαλαίου δημόσιας εταιρείας, ποσοστό το οποίο καθορίστηκε από τον Υπουργό Οικονομικών και γνωστοποιήθηκε στους δημόσιους υπαλλήλους με σχετική εγκύκλιο.

Οι νέες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν προέκυψαν με αφορμή περίπτωση δημόσιου υπαλλήλου που ενέγραψε δημόσια εταιρεία, με συναφείς δραστηριότητες με τα καθήκοντά του στη δημόσια υπηρεσία και η οποία είχε απασχολήσει την Ελεγκτική Υπηρεσία.

Σε ό,τι αφορά την τροπολογία, ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου υποστήριξε ότι η ψήφισή της αποδυνάμωσε το νόμο που ήδη προνοούσε ότι δεν μπορεί δημόσιος υπάλληλος να κατέχει μέρος δημόσιας εταιρείας και να συμμετέχει στη διοίκησής της, όχι μόνο στην περίπτωση που έχει πλειοψηφία μετοχών που του προσδίδει έλεγχο, αλλά σε καμία περίπτωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags:
Cheap Website Traffic