26/09/2017 16:10

Ευρωπαίοι και Κύπριοι κατανόησαν την κατάργηση του roaming και άλλαξαν τις συνήθειές του

Το 71% των Ευρωπαίων γνωρίζει ότι το roaming (οι γνωστές χρεώσεις περιαγωγής) καταργήθηκαν στις 15 Ιουνίου 2017 και το 72% πιστεύει ότι οι ίδιοι, ή οι γνωστοί τους θα επωφεληθούν από την κίνηση αυτή, σύμφωνα με έρευνα του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε σήμερα. Η γνώση των νέων κανόνων ανέρχεται στο 86 % μεταξύ εκείνων που έχουν ήδη ταξιδέψει από τις 15 Ιουνίου και μετά.

Στην Κύπρο, το 74% των καταναλωτών να γνωρίζει για τη νέα ρύθμιση και το 79% να εκτιμούν ότι θα επωφεληθούν οι ίδιοι, ή οι γνωστοί τους (56% και 69% αντίστοιχα) από αυτήν.

Το ευρωβαρόμετρο αναφέρει ότι από τους Κυπρίους που ταξίδεψαν στο εξωτερικό πριν την 15η Ιουνίου του 2017, το 6% απενεργοποίησε και δεν χρησιμοποίησε καθόλου το κινητό το τηλέφωνο, το 16% απενεργοποίησε την χρήση δεδομένων (Data) και το 7% χρησιμοποίησε κάρτα sim της χώρας που επισκέφθηκε. Συνολικά λιγότεροι από τους μισούς Κύπριους ταξιδιώτες (46%) έκαναν κάποιο περιορισμό στην κανονική χρήση του κινητού του, όσο βρισκόταν στο εξωτερικό.

Μετά την 15η Ιουνίου τα βασικά ποσοστά μειώνονται: μόνο το 3% έκλεισε το τηλέφωνο και το 10% έκλεισε τα δεδομένα. Αντιθέτως το 10% χρησιμοποίησε κάρτα της χώρας που επισκέφθηκε και σε γενικές γραμμές το 44% έκανε κάποιον γενικό περιορισμό στη χρήση.

Στην πράξη, μετά την 15η Ιουνίου το 43% των Κυπρίων απάντησε ότι έκανε λιγότερες κλήσεις από το εξωτερικό σε σχέση με όσες έκανε στη χώρα του, το 28% απάντησε ότι τηλεφωνούσε το ίδιο συχνά, το 6% πως έκανε περισσότερες κλήσεις και το 14% πως δεν πραγματοποιεί ποτέ κλήσεις όταν είναι στο εξωτερικό. Το 42% έστειλε λιγότερα μηνύματα κειμένου, το 41% περίπου τον ίδιο αριθμό όπως και στην Κύπρο, το 8% περισσότερα και το 6% δεν στέλνει γενικώς καθόλου μηνύματα όταν είναι στο εξωτερικό. Τέλος το 40% χρησιμοποίησε λιγότερα δεδομένα από ότι όταν βρίσκεται εντός της Κύπρου, το 39% περίπου το ίδιο, το 9% περισσότερα και το 12% απάντησε ότι δεν χρησιμοποιεί ποτέ τα δεδομένα του κινητού όταν είναι στο εξωτερικό.

Πριν την 15η Ιουνίου τα ποσοστά ήταν 53% για όσους έκαναν λιγότερες κλήσεις όταν βρίσκονταν εκτός Κύπρου, 14% τον ίδιο αριθμό, το 5% περισσότερες και το 15% καθόλου. Το 52% έστελνε λιγότερα μηνύματα, το 24% τον ίδιο αριθμό, το 7% περισσότερα και το 11% καθόλου, ενώ το 33% χρησιμοποιούσε τα δεδομένα λιγότερο, το 30% το ίδιο, το 11% περισσότερο και το 23% καθόλου.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα τέλη Αυγούστου, μετά την κύρια περίοδο διακοπών. Στην Κύπρο έγιναν 503 συνεντεύξεις από τις 28 ως τις 29 Αυγούστου του 2017.

Στο σύνολο της ΕΕ τα αποτελέσματα δείχνουν ότι κατά το πρώτο αυτό καλοκαίρι – το πρώτο χωρίς επιπλέον χρεώσεις περιαγωγής για όσους ταξιδεύουν εντός της ΕΕ – τα άτομα άρχισαν να αλλάζουν τις συνήθειές τους, όταν χρησιμοποιούσαν τα κινητά τους τηλέφωνα στο εξωτερικό:

– το ποσοστό των ταξιδιωτών που χρησιμοποίησαν κινητά δεδομένα με περιαγωγή τόσο συχνά όσο και στη χώρα τους διπλασιάστηκε μεταξύ εκείνων που ταξίδεψαν από τις 15 Ιουνίου και μετά (31%) σε σύγκριση με εκείνους που είχαν ταξιδέψει τους προηγούμενους μήνες (15%)

– το ποσοστό των ταξιδιωτών που δεν χρησιμοποιούσε ποτέ κινητά δεδομένα στο εξωτερικό μειώθηκε στο μισό μετά τις 15 Ιουνίου (21%) σε σύγκριση με τους μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας αυτής (42%).

Σε γενικές γραμμές, ο περιορισμός της χρήσης κινητών τηλεφώνων στο εξωτερικό μειώνεται, καθώς λιγότεροι ταξιδιώτες απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν ταξιδεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ από τις 15 Ιουνίου 2017. Ωστόσο, το 60% των ταξιδιωτών εξακολούθησαν να περιορίζουν τη χρήση του κινητού τους, όταν ταξίδευαν σε άλλη χώρα της ΕΕ από τις 15 Ιουνίου 2017, σε σύγκριση με τη χρήση κινητού τηλεφώνου στη χώρα τους.

Κατά την Κομισιόν, ο αντίκτυπος από την κατάργηση των τελών περιαγωγής στη χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια των ταξιδιών στο εξωτερικό επιβεβαιώνεται και από τη σύγκριση με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου του 2014 η οποία είχε δείξει ότι η χρήση ήταν ακόμα πιο περιορισμένη σε σχέση με τους μήνες που προηγήθηκαν της 15ης Ιουνίου 2017.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ήδη διαπιστώνουν αλλαγές στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών στα δίκτυά τους και οι ίδιες συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες. Πολλές εταιρείες ανέφεραν σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας δεδομένων από τους ταξιδιώτες, η οποία πολλαπλασιάστηκε (από 3 έως και 6 φορές, ενίοτε ακόμα και περισσότερο) φέτος το καλοκαίρι σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2016. Αν και ένα μέρος της αύξησης αυτής αντικατοπτρίζει γενικά την αύξηση της κατανάλωσης δεδομένων χρόνο με τον χρόνο στις εγχώριες αγορές, ένα σημαντικό μέρος μπορεί να αποδοθεί στους νέους κανόνες για την περιαγωγή.

Η αύξηση των κλήσεων με περιαγωγή, αν και λιγότερο έντονη, είναι επίσης σημαντική. Αντίστοιχα, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σε τουριστικές περιοχές αναφέρουν σημαντικές επενδύσεις στα δίκτυά τους για να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που παρουσιάζει η αυξημένη ζήτηση από τους ταξιδιώτες.