11/09/2017 21:27

Θέσεις στα σημεία τριβής για τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο αναμένει η Επ. Οικονομικών

Σε αναμονή των καταληκτικών θέσεων του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας επί των σημείων τριβής μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, στο τροποποιητικό νομοσχέδιο για τη σύσταση και λειτουργία του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών, τελεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η οποία θα διαμορφώσει ανάλογα το νομοσχέδιο κατά την εκ νέου συζήτηση του την προσεχή Δευτέρα.

Τα σημεία τριβής αφορούν τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, την αρμοδιότητα διορισμού και παύσης του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και τις αυξημένες αρμοδιότητες που αποδίδονται στον Επίτροπο.

Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αναφέρεται ότι με το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων επεκτείνονται οι αρμοδιότητες του Φορέα για αποδοχή παραπόνων για διαφορές με χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και καταναλωτές και διαχωρίζονται με σαφέστερο τρόπο τα καθήκοντα του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου που αποτελεί εκτελεστικό όργανο του Φορέα, και των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Φορέα, ως οργάνου λήψης πολιτικών αποφάσεων και επεκτείνεται το χρονικό περιθώριο που έχει ο χρεώστης για να υποβάλει αίτηση για διορισμό διαμεσολαβητή.

Με το νομοσχέδιο συζητήθηκε και σχετική πρόταση νόμου που κατατέθηκε από τους Βουλευτές, Άγγελο Βότση, Ηλία Μυριάνθους και Άννα Θεολόγου. Όπως ανέφερε ο εκ των εισηγητών της πρότασης Άγγελος Βότσης η περαιτέρω συζήτηση της πρότασης νόμου είναι άνευ ουσίας από τη στιγμή που έχει κατατεθεί νομοσχέδιο, αφού με το νομοσχέδιο επιτυγχάνεται ο σκοπός των εισηγητών της

Ο Διευθυντής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Υπουργείο Οικονομικών Ανδρέας Χαραλάμπους παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο ενώπιον της Επιτροπής είπε ότι σε συσχετισμό με την πρόταση νόμου υπάρχει διαφοροποίηση σε 3 σημεία.

Ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι παρόλο που το Υπουργείο Οικονομικών συναινεί σε επέκταση των αρμοδιοτήτων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου εντούτοις έχει τη θέση πως ο Επίτροπος πρέπει να επικεντρώνεται σε παράπονα του απλού πολίτη και οι οποίες πρόσθετες αιμοδότες δεν πρέπει να επηρεάζουν αυτή την επικέντρωση.
Πρόσθεσε πως η εποπτική αρμοδιότητα παραμένει στο Συμβούλιο.

Δεύτερο σημείο διαφωνία του Υπουργείου με τον πρόταση νόμου, είπε το λεκτικό που χρησιμοποιείται σε ενεργοποίηση εποπτικού χαρακτήρα διαδικασιών. Η πρόταση νόμου, εξήγησε είναι ότι στην πρόταση νόμου γίνεται εισήγηση όπως η διαδικασία ενεργοποιείται μετά από σύσταση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου ενώ η θέση του Υπουργείου είναι πως η διαδικασία πρέπει να ενεργοποιείται μετά από διαβούλευση.
Ο κ. Χαραλάμπους είπε πως το Υπουργείο Οικονομικών επιμένει σε 5ετη θητεία του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, ως μιας πάγιας πρακτικής που διασφαλίζει την ανεξαρτησία, ενώ η πρόταση νόμου διαλαμβάνει 10 χρόνια θητείας ( 10 χρόνια θητεία για τον 1ο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο) .

Ο κ. Χαραλάμπους εξήγησε επίσης πως σε ό,τι αφορά την παύση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, με το νομοσχέδιο αυτή μεταφέρεται από το Συμβούλιο του Φορέα σε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Διευκρίνισε ότι η παύση προσδιορίζεται στο νόμο και ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν μπορεί να παύσει τον Επίτροπο χωρίς να πληρούνται οι σχετικές διατάξεις του νόμου.

Με 3σέλιδο σημείωμα του Υπουργείου Οικονομικών στο οποίο περιλαμβάνεται κατάλογος των τροποποιήσεων που επιφέρει το νομοσχέδιο επεκτείνεται η αρμοδιότητα του Επιτρόπου για αποδοχή παραπόνου για ποσό μέχρι 200.000 ευρώ από 170.000 που είναι σήμερα. Επέκταση αρμοδιοτήτων του Φορέα για αποδοχή παραπόνων από νομικά πρόσωπα με ετήσιο κύκλο εργασιών 350.000 ευρώ από 250.000 που είναι σήμερα.

Επέκταση των αρμοδιοτήτων του Φορέα για καθορισμό χρηματικής αποζημίωσης από τη χρηματοοικονομική επιχείρηση προς τους καταναλωτές μέχρι 100.000 ευρώ από 50.000 ευρώ που είναι σήμερα.

Με το νομοσχέδιο τροποποιείται και ο ορισμός της κύριας κατοικίας και περιλαμβάνει την υπό ανέγερση κατοικία που θα χρησιμοποιείται για τη διαμονή του ιδιοκτήτη της.

Αναφορικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, αυτό μειώνεται στα 5 μέλη και αποτελείται από τον Πρόεδρο τον Αντιπρόεδρο και 3 μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και απαρτία επιτυγχάνεται με την παρουσία των 3 μελών του αντί για 6 που ισχύει σήμερα. Περιέχεται επίσης μεταβατική διάταξη για συνέχιση της θητείας των παρόντων μελών μέχρι τη λήξη της θητείας.

Περαιτέρω με το νομοσχέδιο οι συνεδρίες του συμβουλίου διεξάγονται στην παρουσία του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο οποίος δεν παρίσταται κατά τη λήψη αποφάσεων.

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου ανέφερε πως η πρόταση νόμου στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό σε σημείωμα που κατέθεσε ο ίδιος στην Επιτροπή και πρόσθεσε πως το γεγονός ότι σήμερα λειτουργεί το γραφείο του οφείλεται στον Διευθυντή του Υπουργείο Οικονομικών και τον Υπουργό που σε κάποιες περιπτώσεις πήραν αποφάσεις, οι οποίες ήταν ρηξικέλευθες.

Περαιτέρω ανέφερε ότι ο Επίτροπος ως έχει η νομοθεσία παύεται με τον τρόπο που παύεται Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και διατύπωσε τη θέση ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει στην κοινωνία έναν απόλυτα ανεξάρτητο θεσμό.

Ο Επίτροπος εξέφρασε επίσης τη θέση ότι οι οδηγίες και οι κανονισμοί λειτουργίας του Γραφείου του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, θα έπρεπε να εγκρίνονται από τη Βουλή και αν ήταν συνταγματικά συμβατό και ο Επίτροπος να διορίζεται από τη Βουλή.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Γιώργος Νικολάου ανέφερε πως με το νομοσχέδιο επέρχεται διεύρυνση αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου, προσθέτοντας ότι δεν θα υπεισέλθει στις επιπτώσεις από τη διεύρυνση καθώς αυτές είναι υποκειμενικές.

Εξέφρασε την άποψη ότι οι ρυθμίσεις που προτείνονται δεν θα μπορεί το συμβούλιο να χειριστεί σωστά και να φέρει σε πέρας το έργο του, αφού δεν θα έχει λόγο στον Προϋπολογισμό κάτι που παραβλάπτει αρχές εσωτερικής διακυβέρνησης. Είπε πως η εσωτερική διακυβέρνηση απαιτεί ΔΣ με περισσότερα μέλη. Είπε επίσης ότι υπάρχει θέμα ισορροπιών καθώς οι 3 σύνδεσμοι που καταβάλλουν μέρος του προϋπολογισμού δεν θα εκπροσωπούνται στο ΔΣ.

Ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι το ΔΣ δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει με λιγότερο από 7 μέλη, λόγω ισορροπιών.

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Στέφη Δράκου είπε πως ο Σύνδεσμος θα καταθέσει σημείωμα για το νομοσχέδιο και εξέφρασε ιδιαίτερες ανησυχίες και διαφωνία, σε σχέση με την προτεινόμενη σύνθεση του ΔΣ και τη μη συμμετοχή των χρηματοοικονομικών φορέων.

Χρηματοδοτούν και έχουν περιορισμένη συμμετοχή, είπε προσθέτοντας ότι με την παρουσία τους στο ΔΣ διασφαλίζεται η χρηστή διοίκηση και ο έλεγχος του κόστους. Οι 3 χρηματοοικονομικοί φορείς δεν διαθέτουν την αποφασιστική πλειοψηφία.

«Δεν θέλουμε την πλειοψηφία και ούτε να υπεισέλθουμε στην αντικειμενική λειτουργία του Συμβουλίου» συνέχισε προσθέτοντας ότι θέση μας είναι πως πρέπει να διατηρηθεί η συμμετοχή των 3 ως είναι σήμερα. Δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις του χρηματοοικονομικού επιτρόπου και δεν υπήρξε η όποια παρέμβαση από μέρους τους, συνέχισε.

Περαιτέρω ανέφερε πως οι 3 φορείς δεν βλέπουν να δικαιολογείται η όποια τροποποίηση, πρόσθεσε πως δεν θα πρέπει να καλούνται να πληρώνουν το λογαριασμό κάποιου τρίτου εντελώς απόντες και παρατήρησε ότι όποιος δεν πληρώνει δεν χρειάζεται να νοιάζεται και πολύ για τον λογαριασμό για τον οποίο διαμορφώνει.

Πρόσθεσε ότι στον Προϋπολογισμός του Φορέα υπάρχει αύξηση κατά 20% με 30% κατ΄ έτος και οι χρηματοοικονομικοί φορείς ουδέποτε ζήτησαν την αυξημένη πλειοψηφία για αύξηση του προϋπολογισμού όπως προβλέπει ο νόμος.

Αφού ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο θα αποδυναμωθεί το ΔΣ στις περιορισμένες εξουσίες που έχει, εξέφρασε την άποψη ότι οι διαδικασίες παύσης του Επιτρόπου πρέπει να μείνουν ως έχουν, καθώς ακολουθούν τη διαδικασία που ακολουθείται για παύση μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Δήμητρα Βαλιαντή Πλατή εκ μέρους του Συνδέσμου Τραπεζών ανέφερε ότι το ΔΣ είναι άμεσα υπεύθυνο για την ανεξαρτησία του Επιτρόπου, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να μείνει υπεύθυνο για την παύση. «Αν αφαιρεθούν τα εργαλεία, αν δεν θα συμμετέχουν οι χρηματοοικονομικοί φορείς τότε να παύσει και η χρηματοδότηση και να γίνει οργανισμός του κράτους, πρόσθεσε.

Είπε ακόμα ότι με το νομοσχέδιο συγκεντρώνονται όλες οι εξουσίες σε ένα άτομο συμπληρώνοντας ότι τον τελικό λόγο και τη λήψη αποφάσεων πρέπει να την έχει το ΔΣ.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Καταναλωτών εξέφρασε τη θέση ότι θα πρέπει να μείνει στο ΔΣ ο διορισμός του Επιτρόπου.

Ο εκπρόσωπος των ΚΕΠΕΥ ανέφερε ότι οι θέσεις των ΚΕΠΕΥ εκφράζονται από τον Πρόεδρο του ΔΣ.

Η Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας εξήγησε ότι στο υφιστάμενο νόμο η διάταξη για παύση του Επιτρόπου με διαδικασία ανάλογη της παύσης Δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου που παρείσφρησε δεν μπορεί να συνεχίσει να ισχύει. Πρέπει να τροποποιήσουμε το νόμο επειδή ως έχει τώρα παρουσιάζει νομικό ζήτημα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Αβέρωφ Νεοφύτου είπε ότι ο θεσμός του Επιτρόπου λειτούργησε και υπήρξαν ζητήματα μεταξύ επιτρόπου και ΔΣ, προσθέτοντας ότι όποιος δεν το παραδέχεται είναι υποκριτής.

Εξέφρασε προσωπική θέση, δεν μπορεί το θέμα της παύσης ενός επιτρόπου να φύγει από τη σημερινή νομοθεσία που διαλαμβάνουν μηχανισμούς παύσης Δικαστή Ανωτάτου.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της συνταγματικότητας του παρόντος νόμου, ο κ. Νεοφύτου παρατήρησε ότι πρέπει να βρεθεί συνταγματικός τρόπος διαφύλαξης της ανεξαρτησίας.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών είπε πως αποτελεί αρχή ότι αυτός που πληρώνει πρέπει να έχει λόγο, χωρίς να σημαίνει ότι αυτός που πληρώνει θα κάνει ό,τι θέλει.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ζήτησε όπως το νομοσχέδιο διαμορφωθεί με βάση το μοντέλο παύσης δικαστών κατά τρόπο που αυτό να είναι συμβατό με το σύνταγμα και να εξεταστεί κατά πόσο η σύνθεση του Συμβουλίου του Φορέα μπορεί να μείνει ως έχει σήμερα.

Tags:
Cheap Website Traffic