12/05/2017 15:54

Ο Δημοτικός Μηχανικός Λάρνακας θα εκτελεί προσωρινά καθήκοντα Αν. Διευθυντή του ΣΑΛ

Ο Δημοτικός Μηχανικός Λάρνακας Αντρέας Καρακατσάνης θα εκτελεί προσωρινά καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, ύστερα από την παραίτηση του μέχρι πρότινος Αναπληρωτή Διευθυντή του ΣΑΛ.

Σε γραπτή ανακοίνωση του ΣΑΛ αναφέρεται ότι «μετά από δημοσιεύματα στον ημερήσιο Τύπο αναφορικά με το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας διευκρινίζεται ότι μέσα στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή παραίτησης του μέχρι πρότινος Αναπληρωτή Διευθυντή του ΣΑΛ, η Ολομέλεια του Συμβουλίου του Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα όπως αναπληρωτής της εν λόγω θέσης διοριστεί ο Δημοτικός Μηχανικός Λάρνακας».

Προστίθεται ότι ο Δημοτικός Μηχανικός Λάρνακας «θα εκτελεί χρέη για περίοδο τριών – τεσσάρων μηνών μέχρι την πλήρωση της θέσης μέσω της διαδικασίας ανοικτού Διαγωνισμού».

Παράλληλα, προστίθεται «μέσω της μεθόδου αγοράς υπηρεσιών από τρίτους, θα αγοραστούν υπηρεσίες για διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών και για ενίσχυση των Τμημάτων του ΣΑΛ έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο φόρτο εργασίας και στα συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, σε μεγάλο βαθμό σήμερα».

Διευκρινίζεται καταλήγει η ανακοίνωση «ότι ουδεμία παύση ή απόλυση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού έχει γίνει και το προσωπικό του ΣΑΛ συνεχίζει απρόσκοπτα τα καθήκοντά του. Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα τη διαφάνεια ασκώντας την εξουσία που του δίνει ο Νόμος και στα πλαίσια της ενημέρωσης με την ολοκλήρωση στη όλης διαδικασία θα ενημερώσει το κοινό».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags: