04/05/2017 15:35

Εννέα υποτροφίες σε Κύπριους για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 προσφέρει η Ιταλία

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι η Κυβέρνηση της Ιταλίας παραχωρεί υποτροφίες σε Κύπριους πολίτες σε αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Ιταλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, διάρκειας μέχρι εννέα (9) μηνών, για παρακολούθηση μαθημάτων διδακτορικού επιπέδου, διεξαγωγή έρευνας, μαθήματα Ιταλικής γλώσσας και πολιτισμού, παρακολούθηση μαθημάτων σε εξειδικευμένες Σχολές και προγράμματα για καθηγητές της Ιταλικής ως δεύτερης γλώσσας.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://borseonline.esteri.it όπου βρίσκεται δημοσιευμένη η ηλεκτρονική αίτηση. Για διευκρινίσεις να απευθύνονται στην Πρεσβεία της Ιταλίας στη Λευκωσία, στο τηλέφωνο 22357635.  Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags: