26/04/2017 18:10

Η Κύπρος ενέκρινε 1420 αιτήσεις ασύλου το 2016, οι 1155 σε Σύρους

Τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) χορήγησαν καθεστώς προστασίας σε 710 400 αιτούντες άσυλο το 2016, διπλασιάζοντας τα ποσοστά του 2015. Επιπλέον, τα κράτη μέλη της ΕΕ έλαβαν πάνω από 14.000  πρόσφυγες μέσω της μετεγκατάστασης, σύμφωνα με την Eurostat.

Η μεγαλύτερη ομάδα δικαιούχων καθεστώτος προστασίας στην ΕΕ το 2016 παρέμειναν οι πολίτες της Συρίας (405.600 άτομα ή 57% του συνολικού αριθμού των ατόμων που έλαβαν καθεστώς προστασίας στα κράτη μέλη της ΕΕ), ακολουθούμενοι από πολίτες του Ιράκ (65.800 ή 9%) και του Αφγανιστάν (61.800 ή 9%).

Συγκεκριμένα, η Κύπρος χορήγησε άσυλο σε 1 155 άτομα από τη Συρία (81%), 100 από την Παλαιστίνη (7%) και 80 από το Ιράκ (6%). Επιπλέον η Κύπρος έλαβε 1 420 θετικές αποφάσεις σχετικά με τους αιτούντες άσυλο το 2016 ή 1 675 αποφάσεις ανά εκατομμύριο κατοίκων εκ των οποίων οι 230 έλαβαν καθεστώς πρόσφυγα και 1 190 επικουρική προστασία. Από όλες τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην Κύπρο (1 975), οι 1 300 ή το 66% ήταν θετικές σε πρώτο βαθμό και 250 εκδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό, εκ των οποίων το 120 ή το 49% ήταν και πάλι θετικές.

Συνολικά ο αριθμός των αποφάσεων που χορηγούν καθεστώς προστασίας σε Σύρους υπερδιπλασιάστηκε από το 2015 και ήταν ο μεγαλύτερος όμιλος που έχει χορηγηθεί σε δεκαεννέα συνολικά κράτη μέλη το 2016. Από τους δε 405 600 Σύρους που έλαβαν καθεστώς προστασίας στην ΕΕ, πάνω από το 70% το έλαβε από την Γερμανία (294.700).

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2016, ο υψηλότερος αριθμός των ατόμων που έτυχαν προστασίας καταγράφηκε στη Γερμανία (445 210 τριπλάσια σε σύγκριση με το 2015), ακολουθούμενη από τη Σουηδία (69 350 διπλάσια από το 2015), την Ιταλία (35 450  + 20% ), τη Γαλλία (35.170  + 35%), την Αυστρία (31.750 ή+ 79%) και τις Κάτω Χώρες (21.825  + 28%).

Από το σύνολο των προσώπων στα οποία χορηγήθηκε καθεστώς προστασίας το 2016 στην ΕΕ  το καθεστώς του πρόσφυγα δόθηκε σε 389 670 άτομα (το 55% επί όλων των θετικών αποφάσεων), σε 263 755 επικουρική προστασία (37%) και σε 56 970 άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (8%). Πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ το καθεστώς της ΕΕ για τους πρόσφυγες και την επικουρική προστασία ορίζεται από το δίκαιο της ΕΕ, το ανθρωπιστικό καθεστώς χορηγείται βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags:
Cheap Website Traffic